Suoraan sisältöön

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten ennakkoarviointi

Ihmisiä puistossa

Mitä terveys- ja hyvinvointivaikutusten ennakkoarviointi on?

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten ennakkoarviointi on päätöksenteon ja sen valmistelun työkalu, jonka avulla jäsennetään näkökulmia päätöksen vaikutuksista. Se

 1. nostaa esille päätösten vaikutukset terveyteen ja hyvinvointiin
 2. käynnistää keskustelua päätöksen vaikutuksista
 3. parantaa väestön terveyden tasa-arvoa
 4. tuo esille yleisen edun
 5. lisää päätösten läpinäkyvyyttä.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten ennakkoarviointi on osa normaalia valmisteluprosessia kaikilla toimialoilla, ja se perustuu lainsäädäntöön.

Miten vaikutusten arviointi tehdään?

Helsingissä terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä korostetaan kaupungin kaikessa toiminnassa. Arvioinnin tekemisessä hyödynnetään ohjetta "Terveys- ja hyvinvointivaikutusten ennakkoarviointi Helsingissä":

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten ennakkoarviointi Helsingissä (pdf)

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten ennakkoarviointi -ohjeen taustalla on laaja-alainen näkemys terveydestä ja hyvinvoinnista. Helsingissä ennakkoarvioinnissa on haluttu painottaa erityisesti terveys- ja hyvinvointieroihin, lapsiin, nuoriin ja lapsiperheisiin sekä sukupuoleen tai yhdenvertaisuuteen kohdistuvien vaikutusten arviointia.

Mistä saan lisää tietoa ja ohjausta?

Lisätietoja ja ohjausta terveys- ja hyvinvointivaikutusten ennakkoarvioinnin tekemisessä antaa sosiaali- ja terveystoimialan Tarja Saarinen (tarja.saarinen(at)hel.fi).

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arvioinnin historiaa Helsingissä

 • 2005: Kokousasiakirjoihin perustuva tutkimus: ”Terveysvaikutusten huomioon ottaminen Helsingin kaupungin päätöksenteossa” (Helsingin kaupungin terveyskeskuksen raportteja 2005:4)
 • 2006: Opetusviraston pilottihanke ja sen arvio: ”Terveysvaikutukset ja kunnallinen päätöksenteko” (Helsingin kaupungin terveyskeskuksen raportteja 2007:9)
 • 2007: Kaupunginjohtaja kehotti hallintokuntia noudattamaan ohjetta ”Päätösesitysten valmistelu ja nopea terveysvaikutusten arviointi”
 • 2008: Kaupunginhallituksen kannanotto talousarvion laatimisohjeessa: ”Terveyden edistämistä korostetaan kaupungin kaikessa toiminnassa”
 • 2011: Tarkastusvirasto: ”Terveysvaikutusten arviointi päätöksenteossa Helsingin kaupungin hallintokunnissa” (HEL 2012-007710)
 • 2014: ”Nopea terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi päätösesitysten valmistelussa” -ohjetta päivitettiin terveydenhuoltolain mukaiseksi
 • 2015: Selvitys terveys- ja hyvinvointivaikutusten arvioinnista päätöksenteossa Helsingissä
 • 2016: Terveys- ja hyvinvointivaikutusten ennakkoarviointi Helsingissä -ohjeen uudistaminen

Kirjallisuutta terveys- ja hyvinvointivaikutusten arvioinnista

 • Kauppinen T. 2011. Kuntien tulevaisuus haltuun. Ennakkoarvioinnin soveltamiseen vaikuttavat tekijät lautakuntapäätöksissä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tutkimus 67/2011. www.thl.fi
 • Kauppinen T., Nelimarkka K. & Helinko A. 2007. Vaikutusten ennakkoarviointi kuntapäätöksissä – esimerkkinä nopea ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi. Kunnallistieteellinen aikakauskirja 1/2007, 39–56.
 • Melkas, T. 2013. Terveysvaikutusten arviointi: hyviä esimerkkejä, mutta ei systemaattista käyttöä eikä eriarvoisuuden arviointia. Sosiaalilääketieteen aikakausilehti. 50, 176–178.
 • Ison, E. 2009. The Introduction of health impact assessment in the WHO European Healthy Cities Network. Health Promotion International, 24 (S1), 64–70.
 • Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi -käsikirja
 • Health Impact Assessment. WHO. http://www.who.int/hia/en/