Suoraan sisältöön

Suostumuksen pyytäminen tutkittavalta

Vapaaehtoinen suostumus pyydetään kirjallisesti ennen tutkimuksen aloittamista ja suostumusasiakirjasta tulee ilmetä mm:

 • Lyhyt kuvaus tutkimuksesta, sen tarkoituksesta ja siitä, miten asiakas on valikoitunut tutkimukseen
 • Miten asiakkaan yhteystiedot on saatu
 • Mitä tietoja tutkittavilta kerätään
 • Asiakkaan tietojen suojaaminen ja sen varmistaminen, että tiedot käsitellään ja esitetään joka vaiheessa niin, että yksilökohtaiset asiakkaan tiedot eivät paljastu
 • Kuka tietoja käsittelee
 • Kerätäänkö tietoja myös muualta, ja jos kyllä, niin millä perusteella?
 • Luovutetaanko tietoja tutkimusryhmän ulkopuolelle?
 • Siirretäänkö tietoja kolmanteen maahan?
 • Miten tulokset raportoidaan ja julkistetaan
 • Tutkimuksen kesto (kuinka kauan kerättyjä tietoja käsitellään)
 • Mitä tutkimusrekisterille tapahtuu tutkimuksen jälkeen
 • Asiakkaan oikeus kieltäytyä ja vetäytyä tutkimuksesta missä tahansa tutkimuksen vaiheessa ilman, että sillä on haitallisia vaikutuksia asiakkuuteen tai palvelujen saantiin. Asiakkaan pitää myös tietää, minne ilmoitus kieltäytymisestä tehdään
 • Suostumusasiakirja on päivättävä ja sen allekirjoittavat suostumuksen antaja ja vastaanottaja. Jäljennös asiakirjasta on annettava suostumuksen antajalle.
 • Tiedotteen, suostumusasiakirjan ja kyselylomakkeen tulee olla saatavana tarvittaessa myös ruotsinkielisenä.