Suoraan sisältöön

Hallintopäällikkö
54 / 18.02.2018Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 54

Tukkutorin avotyötoiminnassa aiheutuneen vahingon korvaaminen (pdf) (html)

Liite 1

Saate, vahingonkorvaushakemukseen 24.7.2017

Liite 2

Vahingonkorvausvaatimus 24.7.2017 vahinko 19.4.2017

Liite 3

Vahingonkorvausvaatimuksen 24.7.2017 liitteet

Liite 4

Lisäselvitys vahingosta

Liite 5

Avotyötoiminnan johtajan lausunto 7.11.2017

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.