Suoraan sisältöön

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja
92 / 18.11.2020Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 92

Tutkimuslupa tutkimukseen Ruotsista palaavien sotalasten sopeutuminen 1940-1950-luvun Suomessa (pdf) (html)

Liite 1

Tutkimuslupahakemus 12.11.202

Liite 2

Tutkimuslupahakemus 12.11.2020, liite, tutkimussuunnitelma

Liite 3

Tutkimuslupahakemus 12.11.2020, liite, arkistotutkimuksen kuvaus

Liite 4

Tutkimuslupahakemus 12.11.2020, liite, tietosuojailmoitus

Liite 5

Tutkimuslupahakemus 12.11.2020, liite, vaikutustenarviointi

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.