Suoraan sisältöön

Perhepalvelujen johtaja
05 / 11.02.2022Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 5

Päätös tutkimusluvasta Hälsovårdares erfarenheter av distansmottagning på mödrarådgivningen (pdf) (html)

Liite 1

Tutkimuslupahakemus 17.11.2021

Liite 2

Tutkimuslupahakemus 17.11.2021, liite, tutkimussuunnitelma

Liite 3

Tutkimuslupahakemus 17.11.2021, liite, kirje ruotsiksi

Liite 4

Tutkimuslupahakemus 17.11.2021, liite, kirje suomeksi

Liite 5

Tutkimuslupahakemus 17.11.2021, liite, kysymykset ruotsiksi

Liite 6

Tutkimuslupahakemus 17.11.2021, liite, kysymykset suomeksi

Liite 7

Tutkimuslupahakemus 17.11.2021, liite, suostumus


§ 5

Beslut om forskningstillstånd Hälsovårdares erfarenheter av distansmottagning på mödrarådgivningen (pdf) (html)

Liite 1

Tutkimuslupahakemus 17.11.2021

Liite 2

Tutkimuslupahakemus 17.11.2021, liite, tutkimussuunnitelma

Liite 3

Tutkimuslupahakemus 17.11.2021, liite, kirje ruotsiksi

Liite 4

Tutkimuslupahakemus 17.11.2021, liite, kirje suomeksi

Liite 5

Tutkimuslupahakemus 17.11.2021, liite, kysymykset ruotsiksi

Liite 6

Tutkimuslupahakemus 17.11.2021, liite, kysymykset suomeksi

Liite 7

Tutkimuslupahakemus 17.11.2021, liite, suostumus

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.