Suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
86 / 19.05.2022Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 86

Manuaalisen menokassan perustaminen ja pohjakassavarojen päättäminen Sörkan Symppis -toimipisteeseen (pdf) (html)

Liite 1

Kassan hoito- ja turvallisuusohjeet sosiaali- ja terveystoimialalla 4.9.2019 TOIM030

Liite 2

Kassanhoito-ohjeet 30.12.2020 RJ 101§

Liite 3

Talpan käytännön kassanhoito-ohjeet 4.2.2021 TJ 2§

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.