Suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
104 / 20.06.2022



Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.



Sisältö:


§ 104

Toimialajohtajan päätös avustuksista järjestöille vuonna 2022, Ukrainasta Suomeen sodan vuoksi saapuneiden ihmisten hyvinvointia ja kotoutumista tukevan toiminnan järjestöavustuksiin Helsingissä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Avustuspäätökset ja taloustiedot kotoutumisen tukeminen Ukrainan sodasta johtuvassa tilanteessa

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6





Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.