Suoraan sisältöön

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja
43 / 27.06.2022Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 43

Täydennys tutkimuslupaan "eHealth raskausdiabeteksen hoidossa – eMOM GDM -projekti" (pdf) (html)

Liite 1

Jatkotutkimuslupahakemus 17.6.2021

Liite 2

Jatkotutkimuslupahakemus 17.6.2021, liite, eMOM GDM tutkimussuunnitelma 3-2021

Liite 3

Jatkotutkimuslupahakemus 17.6.2021, liite, Ammattilaishaastattelu vaihe 1.3

Liite 4

Jatkotutkimuslupahakemus 17.6.2021, liite, HUS 2165 2018 Lausunto Eettinen toimikunta III 14.04.2021

Liite 5

Jatkotutkimuslupahakemus 17.6.2021, liite, Rekisteriseloste ja vaikutustenarviointi 11-2020

Liite 6

Jatkotutkimuslupahakemus 17.6.2021, liite, Tiivistelmä tutkimussuunitelmasta 16.6.2021

Liite 7

Jatkotutkimuslupahakemus 17.6.2021, liite, Saatekirje, Helsinki 6-2021

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.