Suoraan sisältöön

Viranhaltijapäätöksien arkisto

Tällä sivulla on arkistoidut sosiaali- ja terveystoimialan sekä sosiaali- ja terveysviraston viranhaltijoiden tekemät päätökset osastoittain.

Uusimmat nykyisen organisaation viranhaltijapäätökset löytyvät alla olevasta linkistä:
Sosiaali- ja terveystoimialan viranhaltijoiden tekemät päätökset

Kaupungin viranhaltijoiden tekemät pöytäkirjapäätökset on julkaistu verkossa vuoden 2013 marraskuusta lähtien. Viranhaltijat päättävät omaan toimialaan kuuluvista asioista. 

Sosiaali- ja terveystoimiala (arkistoidut viranhaltijapäätökset)Perhe- ja sosiaalipalvelut

Lapsiperheiden hyvinvointi ja terveys

Perheiden erityispalvelut

Lastensuojelu

Lapsiperheiden palvelutarpeen arviointi ja tuki

Lastensuojelutarpeen arviointi

Lastensuojelun avohuollon sosiaalityö

Lastensuojelun palvelut

Sijoituksen sosiaalityö

Lastenkotitoiminta

Nuorten palvelut ja aikuissosiaalityö

Etelän aikuissosiaalityö

Idän aikuissosiaalityö

Lännen aikuissosiaalityö

Vammaistyö

Vammaisten sosiaalityö

Vammaisten asumis- ja laitospalvelut


Terveys- ja päihdepalvelut

Terveysasemat ja sisätautien poliklinikka

Etelän ja pohjoisen terveysasemat

  Idän ja lännen terveysasemat

Lasten ja nuorten lääkäripalvelut

Sisätautien poliklinikka

Päivystys

Haartmanin päivystys

Malmin päivystys

Sosiaali- ja kriisipäivystys

Psykiatria- ja päihdepalvelut

Etelän psykiatria- ja päihdekeskus

Idän psykiatria- ja päihdekeskus

Lännen psykiatria- ja päihdekeskus

Pohjoisen psykiatria- ja päihdekeskus

Psykiatrian ja päihdehuollon erityispalvelut

Psykiatrinen sairaalahoito

Asumisen tuki

Ensilinjan palvelut

Mielialahäiriöpalvelut 

Päihdepalvelut 

Psykoosipalvelut

Sosiaali- ja kriisipäivystys

Suun terveydenhuolto

Lähipalvelut

Keskitetyt palvelut

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut

Selvitys, arviointi ja sijoitus

HelppiSeniorin asiakasohjaus

Etelän palvelualue

Etelän sosiaali- ja lähityö

Kinaporin monipuolinen palvelukeskus

Töölön monipuolinen palvelukeskus

Koskelan monipuolinen palvelukeskus

Kivelän monipuolinen palvelukeskus

Kampin palvelukeskus

Idän palvelualue

Idän sosiaali- ja lähityö

Kontulan monipuolinen palvelukeskus

Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus

Myllypuron monipuolinen palvelukeskus

Lännen palvelualue

Riistavuoren monipuolinen palvelukeskus

Gerontologinen sosiaalityö

Pohjoisen palvelualue

Pohjoisen sosiaali- ja lähityö

Syystien monipuolinen palvelukeskus

Kustaankartanon monipuolinen palvelukeskus

Kaupunginsairaala

Palvelualueiden lääkäripalvelut

Kuntoutuksen osaamiskeskus

Kuntoutussuunnittelu ja apuvälinepalvelu

 


Hallinto

Hallintopalvelut

Juridinen tuki

Kumppanuuspalvelut

Henkilöstö- ja kehittämispalvelut

Tukipalvelut

Välinehuolto


 

Sosiaali- ja terveysvirasto (31.5.2017 lopettanut organisaatio)

 

Virastopäällikkö


Perhe- ja sosiaalipalvelut

Osastopäällikkö

Lapsiperheiden hyvinvointi ja terveys

Perhepalvelujen johtaja

Neuvola- ja perhetyön päällikkö

Kouluterveydenhuollon päällikkö

Perheiden erityispalvelujen päällikkö

Nuorten palvelut ja aikuissosiaalityö

Nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtaja

Nuorten palvelujen päällikkö

Sosiaalisen ja taloudellisen tuen päällikkö

Toimeentulotuen maksupäällikkö

Työllistymisen tuen päällikkö

Maahanmuuttajapalvelujen päällikkö

Idän aikuissosiaalityön päällikkö

Etelän aikuissosiaalityön päällikkö

Lännen aikuissosiaalityön päällikkö

Pohjoisen aikuissosiaalityön päällikkö

Vammaistyö

Vammaistyön johtaja

Vammaisten sosiaalityön päällikkö

Vammaisten asumispalvelupäällikkö

Vammaisten työ- ja päivätoiminnan päällikkö

Kehitysvammaisten laitospalvelupäällikkö

Kehitysvammapoliklinikan ylilääkäri

Lastensuojelu

Lastensuojelun johtaja

Lastensuojelutarpeen arvioinnin sosiaalityön päällikkö

Lastensuojelun avohuollon sosiaalityön päällikkö

Lastensuojelupalvelujen päällikkö

Lastensuojelun sijoituksen sosiaalityön päällikkö

Lastenkotitoiminnan päällikkö

Lääkäripalvelut

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajalääkäri (vuosi 2014)


Terveys- ja päihdepalvelut

Osastopäällikkö

Terveysasemat ja sisätautien poliklinikka

Terveysasemien johtajalääkäri

Kehittämisen johtava ylilääkäri

Etelän ja pohjoisen terveysasemien johtava ylilääkäri

Idän ja lännen terveysasemien johtava ylilääkäri

Etelän terveysasemien johtava ylilääkäri

Idän terveysasemien johtava ylilääkäri

Lännen terveysasemien johtava ylilääkäri

Pohjoisen terveysasemien johtava ylilääkäri

Sisätautien poliklinikan ylilääkäri

Lasten ja nuorten lääkäripalvelujen johtava ylilääkäri

Suun terveydenhuolto

Johtajahammaslääkäri

Lähipalvelujen johtava ylihammaslääkäri

Keskitettyjen palvelujen johtava ylihammaslääkäri

Psykiatria- ja päihdepalvelut

Psykiatria- ja päihdepalvelujen johtaja

Etelän psykiatria- ja päihdekeskuksen päällikkö

Idän psykiatria- ja päihdekeskuksen päällikkö

Lännen psykiatria- ja päihdekeskuksen päällikkö

Pohjoisen psykiatria- ja päihdekeskuksen päällikkö

Psykiatrian ja päihdehuollon erityispalvelujen päällikkö

Johtajapsykiatri

Asumisen tuen päällikkö

Päivystys

Päivystystoimintojen johtajalääkäri

Haartmanin päivystyksen ylilääkäri

Malmin päivystyksen ylilääkäri

Sosiaali- ja kriisipäivystyksen päällikkö


Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut

Osastopäällikkö

Selvitys, arviointi ja sijoitus

Arviointitoiminnan johtaja

Ostopalvelupäällikkö

Etelän palvelualue

Etelän palvelualueen johtaja

Etelän sosiaali- ja lähityön aluepäällikkö

Eteläisen kotihoitoyksikön kotihoitopäällikkö

Keskisen kotihoitoyksikön kotihoitopäällikkö

Kinaporin monipuolisen palvelukeskuksen johtaja

Koskelan monipuolisen palvelukeskuksen johtaja

Kivelän monipuolisen palvelukeskuksen johtaja

Kampin palvelukeskuksen johtaja

Töölön monipuolisen palvelukeskuksen johtaja

Idän palvelualue

Idän palvelualueen johtaja

Idän sosiaali- ja lähityön aluepäällikkö

Itäisen kotihoitoyksikön kotihoitopäällikkö

Kaakkoisen kotihoitoyksikön kotihoitopäällikkö

Kontulan monipuolisen palvelukeskuksen johtaja

Roihuvuoren monipuolisen palvelukeskuksen johtaja

Myllypuron monipuolisen palvelukeskuksen johtaja

Lännen palvelualue

Lännen palvelualueen johtaja

Lännen sosiaali- ja lähityön aluepäällikkö

Läntisen kotihoitoyksikön kotihoitopäällikkö

Lounaisen kotihoitoyksikön kotihoitopäällikkö

Riistavuoren monipuolisen palvelukeskuksen johtaja

Pohjoisen palvelualue

Pohjoisen palvelualueen johtaja

Pohjoisen sosiaali- ja lähityön aluepäällikkö

Pohjoisen kotihoitoyksikön kotihoitopäällikkö  

Koillisen kotihoitoyksikön kotihoitopäällikkö

Kustaankartanon monipuolisen palvelukeskuksen johtaja

Syystien monipuolisen palvelukeskuksen johtaja

Kuntoutuksen osaamiskeskus

Kuntoutuksen osaamiskeskuksen johtaja

Pohjoisen palvelualueen johtaja

Kuntoutuksen johtajalääkäri

Neurologisen poliklinikan ja kuntoutustoiminnan ylilääkäri

Fysiatrian ja traumakuntoutuksen ylilääkäri

Johtava kuntoutussuunnittelija

Fysioterapiapalvelujen ylihoitaja

Geriatrian poliklinikan ylilääkäri

Kaupunginsairaala

Kaupunginsairaalan johtajalääkäri

Herttoniemen sairaalan ylilääkäri

Laakson sairaalan ylilääkäri

Malmin sairaalan ylilääkäri

Suursuon sairaalan ylilääkäri

Kotisairaalan ylilääkäri

Palvelualueiden lääkäripalvelujen ylilääkäri


Henkilöstö- ja kehittämispalvelut

Osastopäällikkö

Henkilöstöpalvelut

Henkilöstöpäällikkö

Lakipalvelut

Hallintopäällikkö

Johtava lakimies


Talous- ja tukipalvelut

Osastopäällikkö

Talous- ja strategiapalvelut

Talous- ja strategiapäällikkö

Asiakasmaksut ja perintä

Asiakasmaksupäällikkö

Hankinta- ja kilpailutus

Hankintapäällikkö

Tukipalvelut

Palvelupäällikkö

Sairaala-apteekki

Sairaala-apteekkari


Tietohallinto- ja viestintäpalvelut

Osastopäällikkö


Tämä on arkistosivu. Uusimmat nykyisen organisaation viranhaltijapäätökset löytyvät alla olevasta linkistä:
Sosiaali- ja terveystoimialan viranhaltijoiden tekemät päätökset