Suoraan sisältöön

Kiireettömään hoitoon pääsyn toteutuminen

Terveydenhuoltolaki määrittelee kiireettömään hoitoon pääsyn aikarajat (ns. hoitotakuun). Lain mukaan

  • potilaan on saatava arkipäivisin virka-aikana välittömästi yhteys terveyskeskukseen
  • hoidon tarpeen arviointi tulee tehdä viimeistään 3. arkipäivänä yhteydenotosta (perusterveydenhuollossa ja suun terveydenhuollossa)
  • erikoissairaanhoidossa hoidontarpeen arviointi on aloitettava 3 viikon kuluessa
  • potilaan tulee päästä hoitoon viimeistään 3 kuukaudessa arviosta
  • erikoissairaanhoidossa ja suun terveydenhuollossa 3 kuukauden enimmäisaika voidaan ylittää 3 kuukaudella (yhteensä odotusaika 6 kuukautta).


Hoitoon pääsyn toteutuminen perusterveydenhuollossa

Terveysasemat

Yhteydensaanti terveysasemille toteutuu takaisinsoittopalvelulla, joka on käytössä Helsingin terveysasemilla sekä omahoitotarvikejakelussa.

Tammikuussa 2020 takaisinsoittopalvelusta asiakkaalle soitettiin keskimäärin 1 h 36 minuutin kuluttua yhteydenotosta (2019 joulukuussa 3 h 10 min). Tammikuussa 2020 takaisinsoiton vastausprosentti oli 98.

Hoidon tarpeen arviointi tehdään terveysasemilla yleensä välittömästi joko puhelimitse tai paikan päällä, täten hoidon tarpeen arvioinnin odotusaika on alle kolme päivää. Hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arvioon perustuen 50–55 %.lla potilaista vastaanottoaika varataan jo samalle päivälle. Näitä ns. akuuttiaikoja ei ole laskettu mukaan T3-mittauksessa.

Terveysasemilla mitataan lääkärien ajanvarausaikojen jonoa laskemalla kolmas vapaana oleva kiireetön ajanvarausaika kalenteripäivissä. Terveysaseman T3-luku on näiden aikojen keskiluku eli mediaani. Puolella lääkäreistä on varattavia aikoja ennen T3-lukua ja puolella sen jälkeen.

Alla olevassa taulukossa ilmoitetaan terveysasemittain kiireettömän lääkäriajan odotusaikaa kuvaava T3-luku.

T3-odotusajat terveysasemilla
Terveysasema T3 Mediaani
3.12.2019
T3 Mediaani
20.1.2020

T3 Mediaani
4.2.2020
Haaga 42 29 36
Jakomäki 9 11 8
Kalasatama
42 24 24
Kannelmäki 42 39 42
Kivikko 42 18 15
Kontula 42 42 42
Laajasalo 42 42 42
Laakso 42 42 42
Lauttasaari 42 42 42
Malmi 35 24 29
Malminkartano 42 33 41
Maunula 10 14 17
Munkkiniemi 27 28 35
Myllypuro 42 42 42
Oulunkylä 22 24 29
Paloheinä 14 16 19
Pihlajamäki 15 18 24
Pitäjänmäki 42 27 42
Puistola 42 27 32
Suutarila 35 37 37
Töölö 42 31 42
Viiskulma 30 16 37
Vuosaari 42 42 42
Terveysasemien keskiarvo 34 29 33


Hoitoon pääsyn toteutuminen hammashoidossa

Hoidon tarpeen arviointi tehdään pääsääntöisesti suun terveydenhuollon keskitetyssä ajanvarauksessa. Hoidon tarpeen arvioinnin odotusaika on alle kolme päivää.

Suun terveydenhuollossa on käytössä takaisinsoittopalvelu. Joulukuussa 2019 asiakkaalle soitettiin kiireettömien puhelujen osalta takaisin keskimäärin hieman yli neljän tunnin sisällä yhteydenotosta. Takaisinsoittopyyntöjen vastausprosentti saman päivän aikana oli joulukuussa 68 %. Teemme moninaisia johtamistoimenpiteitä väestön yhteydensaannin ja kiireettömään hoitoon pääsyn parantamiseksi.

Helsingissä kaikki asiakkaat, joille tehtiin hoidon tarpeen arvio, pääsivät kiireettömään hoitoon kolmen kuukauden kuluessa.

Hoitoon pääsyn  toteutuminen Helsingin kaupungin omassa erikoissairaanhoidossa

Erikoissairaanhoidossa hoidontarpeen arviointi aloitetaan pääsääntöisesti kolmen vuorokauden sisällä lähetteen saapumisesta yksikköön.

Toimenpidettä tai hoitoa odottavien määrät ja odotusajat 31.12.20191)

  • Hoitoa odottavien odotusaika2) sisätautien poliklinikoille oli keskimäärin 50 vuorokautta, ja pääsääntöisesti kaikki pääsivät hoitoon alle kolmessa kuukaudessa.
  • Odotusaika psykiatrian poliklinikoille oli keskimäärin 21 vuorokautta, ja kaikki pääsivät hoitoon pääsääntöisesti alle kolmessa kuukaudessa.

1) THL:n ohjeistuksen mukaan
2) Käytetään mediaania, suuruusjärjestykseen asetettujen havaintojen keskimmäistä arvoa. Psykiatrian osalta luvuissa ei ole mukana jo hoidon saaneiden odotusaikoja.


Lisätietoja

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kerää ja julkaisee perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon hoitoonpääsyn toteutumista koskevia seurantatietoja koko Suomesta (myös Helsingin terveyskeskusta koskevia tietoja).

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri tuottaa suuren osan Helsingin kaupungin tarvitsemasta erikoissairaanhoidosta. HUSin verkkosivuilla on tietoa hoitotakuun piiriin kuuluvien potilaiden odotusajoista:

JAA