Suoraan sisältöön

Kiireettömään hoitoon pääsyn toteutuminen

Terveydenhuoltolaki määrittelee kiireettömään hoitoon pääsyn aikarajat (ns. hoitotakuun). Lain mukaan

  • potilaan on saatava arkipäivisin virka-aikana välittömästi yhteys terveyskeskukseen
  • hoidon tarpeen arviointi tulee tehdä viimeistään 3. arkipäivänä yhteydenotosta (perusterveydenhuollossa ja suun terveydenhuollossa)
  • erikoissairaanhoidossa hoidontarpeen arviointi on aloitettava 3 viikon kuluessa
  • potilaan tulee päästä hoitoon viimeistään 3 kuukaudessa arviosta
  • erikoissairaanhoidossa ja suun terveydenhuollossa 3 kuukauden enimmäisaika voidaan ylittää 3 kuukaudella (yhteensä odotusaika 6 kuukautta).


Hoitoon pääsyn toteutuminen perusterveydenhuollossa

Terveysasemat

Yhteydensaanti terveysasemille toteutuu takaisinsoittopalvelulla, joka on käytössä Helsingin terveysasemilla sekä omahoitotarvikejakelussa.

Joulukuussa 2019 takaisinsoittopalvelusta asiakkaalle soitettiin keskimäärin 3 h 10 minuutin kuluttua yhteydenotosta (marraskuussa 3 h 59 min). Joulukuussa 2019 takaisinsoiton vastausprosentti oli 98.

Hoidon tarpeen arviointi tehdään terveysasemilla yleensä välittömästi joko puhelimitse tai paikan päällä, täten hoidon tarpeen arvioinnin odotusaika on alle kolme päivää. Hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arvioon perustuen 50–55 %.lla potilaista vastaanottoaika varataan jo samalle päivälle. Näitä ns. akuuttiaikoja ei ole laskettu mukaan T3-mittauksessa.

Terveysasemilla mitataan lääkärien ajanvarausaikojen jonoa laskemalla kolmas vapaana oleva kiireetön ajanvarausaika kalenteripäivissä. Terveysaseman T3-luku on näiden aikojen keskiluku eli mediaani. Puolella lääkäreistä on varattavia aikoja ennen T3-lukua ja puolella sen jälkeen.

Alla olevassa taulukossa ilmoitetaan terveysasemittain kiireettömän lääkäriajan odotusaikaa kuvaava T3-luku.

T3-odotusajat terveysasemilla
Terveysasema T3 Mediaani 4.11.2019
T3 Mediaani
3.12.2019
T3 Mediaani
20.1.2019

Haaga 37 42 29
Jakomäki 8 9 11
Kalasatama
36 42 24
Kannelmäki 42 42 39
Kivikko 21 42 18
Kontula 36 42 42
Laajasalo 42 42 42
Laakso 42 42 42
Lauttasaari 40 42 42
Malmi 23 35 24
Malminkartano 42 42 33
Maunula 8 10 14
Munkkiniemi 22 27 28
Myllypuro 42 42 42
Oulunkylä 28 22 24
Paloheinä 15 14 16
Pihlajamäki 17 15 18
Pitäjänmäki 24 42 27
Puistola 23 42 27
Suutarila 26 35 37
Töölö 30 42 31
Viiskulma 28 30 16
Vuosaari 42 42 42
Terveysasemien keskiarvo 29 34 29


Hoitoon pääsyn toteutuminen hammashoidossa

Hoidon tarpeen arviointi tehdään pääsääntöisesti suun terveydenhuollon keskitetyssä ajanvarauksessa. Hoidon tarpeen arvioinnin odotusaika on alle kolme päivää.

Suun terveydenhuollossa on käytössä takaisinsoittopalvelu. Joulukuussa 2019 asiakkaalle soitettiin kiireettömien puhelujen osalta takaisin keskimäärin hieman yli neljän tunnin sisällä yhteydenotosta. Takaisinsoittopyyntöjen vastausprosentti saman päivän aikana oli joulukuussa 68 %. Teemme moninaisia johtamistoimenpiteitä väestön yhteydensaannin ja kiireettömään hoitoon pääsyn parantamiseksi.

Helsingissä kaikki asiakkaat, joille tehtiin hoidon tarpeen arvio, pääsivät kiireettömään hoitoon kolmen kuukauden kuluessa.

Hoitoon pääsyn  toteutuminen Helsingin kaupungin omassa erikoissairaanhoidossa

Erikoissairaanhoidossa hoidontarpeen arviointi aloitetaan pääsääntöisesti kolmen vuorokauden sisällä lähetteen saapumisesta yksikköön.

Toimenpidettä tai hoitoa odottavien odotusajat 31.8.20191)

  • hoitoa odottavien odotusaika2) sisätautien poliklinikoille oli keskimäärin 70 vuorokautta.  Pääsääntöisesti kaikki pääsivät hoitoon alle kuudessa kuukaudessa.
  • hoitoa odottavien odotusaika psykiatrian poliklinikoille oli keskimäärin 20 vuorokautta. Kaikki pääsivät hoitoon alle kuudessa kuukaudessa.

1) THL:n ohjeistuksen mukaan
2) Ilmaistu mediaanina: suuruusjärjestykseen asetettujen havaintojen keskimmäistä arvoa.  Mukana ei ole jo hoidon saaneiden odotusaikoja.


Lisätietoja

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kerää ja julkaisee perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon hoitoonpääsyn toteutumista koskevia seurantatietoja koko Suomesta (myös Helsingin terveyskeskusta koskevia tietoja).

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri tuottaa suuren osan Helsingin kaupungin tarvitsemasta erikoissairaanhoidosta. HUSin verkkosivuilla on tietoa hoitotakuun piiriin kuuluvien potilaiden odotusajoista:

JAA