Suoraan sisältöön

Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunta

Neuvottelukunnan tehtävä

Kaupunginhallituksen vahvistaman toimintasäännön mukaan neuvottelukunta toimii helsinkiläisten rintamaveteraanijärjestöjen, kaupungin luottamushenkilöiden ja kaupungin virastojen edustajien yhteistyöelimenä. Neuvottelukunnan tehtävänä on avustaa rintamaveteraaneja koskevien asioiden valmistelussa ja käsittelyssä tekemällä niistä aloitteita ja antamalla lausuntoja viranomaisille ja hallintokunnille sekä yhteisöille ja edistää neuvottelukunnassa edustettuina olevien osapuolten tiedon kulkua.

Tehtävänsä toteutumista varten neuvottelukunta seuraa rintamaveteraanien oloja ja niiden kehitystä.
 

Kokoukset

Neuvottelukunta kokoontuu tarpeen mukaan, kuitenkin vähintään kahdesti vuodessa. Sihteeriksi on nimetty veteraaniasiamies. Neuvottelukunta tekee vuosittain kokouksien yhteydessä tutustumiskäyntejä laitoksiin, joissa kuntoutetaan helsinkiläisiä rintamaveteraaneja.
 

Toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelman pääpaino on rintamaveteraanien kuntoutuksen saatavuuden ja sisällön kehittämisessä, ikääntymiseen liittyvien palvelutarpeiden seurannassa ja tarpeellisten palveluiden aikaansaamisessa, asumisolojen kohentamisessa, kansallisen veteraanipäivän vieton suunnittelemisessa sekä tiedottamisessa.


Jäsenet 2020

Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnan jäsenet
Kaupungin luottamushenkilöjäsenet
Matti Niiranen, puheenjohtaja, kok.
puh. 040 5019 192, matti.niiranen@senioriliitto.fi
Leila Kaleva, kok.
leila@leilakaleva.fi
Auni-Marja Vilavaara, vihr.
auni-marjavilavaara@live.com, puh. 050 5425 174
Lasse Liemola, rkp.
lasse.liemola@liemola.com, puh.050 5858 985
Kaupungin edustajat
Marja-Liisa Laakkonen, sosiaali- ja terveystoimiala, apul.ylilääkäri, geriatrian erikoislääkäri
marja-liisa.laakkonen@hel.fi
Marjo Tapana, kaupunkiympäristön toimiala, asuntopalvelut, tiimipäällikkö
marjo.tapana@hel.fi, puh. 09 310 34222
Merja Etholén-Rönnberg, sosiaali- ja terveystoimiala, Itäisen palvelualueen johtaja
merja.etholen-ronnberg@hel.fi, puh. 09 310 44450
Minna Ekman, liikunta- ja hyvinvointipalvelut, liikunnansuunnittelija
minna.ekman@hel.fi, puh. 09 310 87932
Leila Kytölä, neuvottelukunnan sihteeri, veteraaniasiamies, sosiaali- ja terveystoimiala
leila.kytola@hel.fi, puh. 09 310 50513
Sotiemme veteraanijärjestöjä edustavat
Rauno Loukkola, Helsingin seudun Sotaveteraanipiiri ry.
toiminnanjohtaja.hssvp@kolumbus.fi, puh. 050 441 4703
Kari T. Ahonen, Rintamaveteraanien Helsingin piiri ry.
ahonenkarit@gmail.com, puh. 050 1576
Altti Majava, Sotainvalidien Veljesliiton Helsingin piiri ry.
altti.majava@kolumbus.fi, puh. 040 532 5965
Kaarina Peltola, Helsingin Rintamanaiset ry.
puh. 050 522 9470


Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnan postiosoite:

PL 6600, 00099 Helsingin kaupunki