Suoraan sisältöön

Rokotuksen saaminen: kenelle ja milloin?

Lisätietoa rokotuksesta koronan sairastaneille

Lisätietoa rokotuksesta henkilöille, jotka eivät ole sairastaneet koronaa

Huom! Alla olevat ohjeistukset eivät koske henkilöitä, jotka saavat syksyn aikana koronarokotteen tehosteannoksen. Tehosteannoksen antaminen 65 vuotta täyttäneille, 18 vuotta täyttäneille riskiryhmiin 1 ja 2 kuuluville ja 12 vuotta täyttäneille voimakkaasti immuunipuutteisille aloitetaan ma 31.10. Tehosteannoksen saa ajanvarauksella, kun edellisestä annoksesta tai taudin sairastamisesta on kulunut vähintään kolme kuukautta. Ajanvaraus aukesi 24.10. Lue uutinen aiheesta täällä.

Rokotuksen saaminen ikäryhmittäin

Alla olevassa taulukossa tietoa rokottamisesta ikäryhmittäin henkilöille, jotka eivät ole sairastaneet koronaa. Tällä hetkellä koronarokotuksen saavat 5 vuotta täyttäneet ja tätä vanhemmat.

60 vuotta täyttäneet

1. rokotus

2. rokotus

3. rokotus

4. rokotus

ilman ajanvarausta

ilman ajanvarausta 6–12 viikkoa ensimmäisen jälkeen

ilman ajanvarausta 3 kuukautta toisen jälkeen 
ilman ajanvarausta 3 kuukautta kolmannen jälkeen


18–59-vuotiaat riskiryhmiin kuuluvat

1. rokotus

2. rokotus

3. rokotus

4. rokotus

ilman ajanvarausta

ilman ajanvarausta 6–12 viikkoa ensimmäisen jälkeen

ilman ajanvarausta 3 kuukautta toisen jälkeen 
ilman ajanvarausta 3 kuukautta kolmannen jälkeen 


18–59-vuotiaat perusterveet

1. rokotus

2. rokotus

3. rokotus

4. rokotus

ilman ajanvarausta 
ilman ajanvarausta 6–12 viikkoa ensimmäisen jälkeen 
ilman ajanvarausta 4 kuukautta toisen jälkeen 
ei tarjota


12 vuotta täyttäneet voimakkaasti immuuni­puutteiset nuoret ja aikuiset

1. rokotus

2. rokotus

3. rokotus

4. rokotus

5. rokotus

ilman ajanvarausta
ilman ajanvarausta 6–12 viikkoa ensimmäisen jälkeen
ilman ajanvarausta 2 kuukautta toisen jälkeen
ilman ajanvarausta 3–4 kuukautta kolmannen jälkeen
ilman ajanvarausta 4–6 kuukautta neljännen jälkeen


12–17-vuotiaat riskiryhmiin kuuluvat nuoret

1. rokotus

2. rokotus

3. rokotus

4. rokotus

ilman ajanvarausta
ilman ajanvarausta 6–12 viikkoa ensimmäisen jälkeen
ilman ajanvarausta 6 kuukautta toisen jälkeen
ei tarjota


12–17-vuotiaat perusterveet nuoret

1. rokotus

2. rokotus

3. rokotus

4. rokotus

ilman ajanvarausta
ilman ajanvarausta 6–12 viikkoa ensimmäisen jälkeen
ilman ajanvarausta vähintään 6 kuukautta toisen jälkeen, jos se on tarpeen erityisestä syystä, esimerkiksi rokotustodistusta varten ei tarjota


5–11-vuotiaat riski­ryhmiin kuuluvat lapset

1. rokotus

2. rokotus

3. rokotus

4. rokotus

5–7-vuotiaat ajan­varauksella puh. 09 310 46300 
5–7-vuotiaat  ajan­varauksella puh. 09 310 46300, 6–12 viikkoa ensimmäisen jälkeen
ei tarjota
ei tarjota

1.–5.-luokkalaiset ajan­varauksella 1.–5.-luokkalaiset ajan­varauksella, 6-12 viikkoa ensimmäisen jälkeen ei tarjota
ei tarjota


5–11-vuotiaat perus­terveet lapset

1. rokotus

2. rokotus

3. rokotus

4. rokotus

5–7-vuotiaat ajan­varauksella puh. 09 310 46300 
5–7-vuotiaat ajan­varauksella puh. 09 310 46300, 6–12 viikkoa ensimmäisen jälkeen
ei tarjota

ei tarjota

1.–5.-luokkalaiset ajan­varauksella 1.–5.-luokkalaiset ajan­varauksella, 6-12 viikkoa ensimmäisen jälkeen   ei tarjota
ei tarjota


Ajantasainen tieto rokotuskattavuudesta eri ikäryhmissä THL:n sivuilla: Rokotuskattavuus (%) ikäryhmittäin Helsingissä (THL)

Rokotus koronan sairastaneille

Ensimmäinen rokoteannos

Koronan sairastaneelle 18 vuotta täyttäneelle suositellaan ensimmäistä koronarokoteannosta aikaisintaan, kun sairastetusta taudista on kulunut 2 kuukautta.

Alle 18-vuotiaille rokote voidaan antaa 4–6 kuukautta sairastetun taudin jälkeen. 

Toinen rokoteannos

Koronan sairastaneille 60 vuotta täyttäneille ja riskiryhmiin 1 ja 2 kuuluville toinen annos voidaan antaa, kun on kulunut vähintään 3 kuukautta ensimmäisestä annoksesta tai sairastetusta taudista (sen mukaan kumpi on ollut viimeisin).

Koronan sairastaneelle 18 vuotta täyttäneelle annetaan toinen annos, kun on kulunut vähintään 4 kuukautta ensimmäisestä annoksesta tai sairastetusta taudista (sen mukaan kumpi on ollut viimeisin).

Jos alle 18-vuotiaalla on todettu laboratoriotestillä varmennettu koronavirustartunta alle 6 viikkoa ensimmäisen rokoteannoksen jälkeen, hänelle suositellaan toista rokoteannosta aikaisintaan 4–6 kuukauden kuluttua tartunnasta. Jos ensimmäisen rokoteannoksen ja sairastetun taudin välillä on yli 6 viikkoa, lapsi tai nuori ei suojan kannalta tarvitse toista rokoteannosta.

Kolmas rokoteannos

Koronavirustaudin sairastaneelle voidaan antaa kolmas rokoteannos aikaisintaan 3 kk sairastetun taudin jälkeen, jos hän on

Muut koronavirustaudin sairastaneet ja kaksi rokoteannosta saaneet eivät rokotesuojan kannalta tarvitse kolmatta rokoteannosta. Kolmas annos voidaan kuitenkin antaa, jos se on tarpeen matkustamisen vuoksi tai muusta painavasta syystä.

Neljäs rokoteannos

Koronataudin sairastaneelle ja kolme rokoteannosta saaneelle ei anneta neljättä rokoteannosta, sillä sairastettu tauti vastaa yhtä rokoteannosta. Rokoteannoksen ja koronavirustartunnan välin on kuitenkin oltava riittävän pitkä, vähintään 6 viikkoa, jotta tartunnan voidaan katsoa vastaavan yhtä annosta.

Huom! Tämä ei koske henkilöitä, jotka saavat syksyn aikana tehosteannoksen. Tehosteannoksen antaminen 65 vuotta täyttäneille, riskiryhmille ja immuunipuutteisille aloitetaan ma 31.10. Tehosteannoksen saa ajanvarauksella, kun edellisestä annoksesta tai taudin sairastamisesta on kulunut vähintään kolme kuukautta. Ajanvaraus aukesi 24.10. Lue uutinen aiheesta täällä.

Viides rokoteannos

Taudin sairastanut ja neljä rokoteannosta saanut henkilö ei tarvitse viidettä rokoteannosta.

Kaksi kertaa taudin sairastaneiden koronarokotukset

Kaksi kertaa taudin sairastaneilla kumpikin sairastuminen lasketaan yhdeksi annokseksi, kun sairastumisten välillä on yli 3 kuukautta ja taudin sairastamisen ja rokotteen välillä on yli 6 viikkoa. Kolmen rokoteannoksen kohderyhmään kuuluvalle, joka on sairastanut kaksi kertaa taudin, riittää siis yksi annos rokotetta. Neljän rokoteannoksen kohderyhmään kuuuluvalle, joka on sairastanut kaksi kertaa taudin, riittää kaksi annosta rokotetta.

Lisätietoa THL:n sivulla Vaikuttaako sairastettu koronavirustauti rokottamiseen?

Rokotus henkilöille, jotka eivät ole sairastaneet koronaa

Kolmas rokotus 12–17-vuotiaille

Koronarokotteen kolmannen annoksen saavat 12 vuotta täyttäneet riskiryhmiin 1 ja 2 kuuluvat helsinkiläiset. Kolmas annos voidaan antaa aikaisintaan kuusi kuukautta toisen annoksen jälkeen. 

Myös muille 12–17-vuotiaille voidaan antaa kolmas rokoteannos, jos se on tarpeen erityisestä syystä, esimerkiksi rokotustodistusta varten. Tällöin kolmas rokoteannos annetaan vähintään kuusi kuukautta toisesta annoksesta.

Kolmas rokotus 18–59-vuotiaille perusterveille

18 vuotta täyttäneille tarjotaan kolmatta rokotusannosta. Kolmas annos voidaan antaa neljä kuukautta toisen jälkeen.

Neljäs rokotus 18–59-vuotiaille riskiryhmiin kuuluville

Neljännen rokotuksen saavat 18 vuotta täyttäneet riskiryhmiin 1 ja 2 kuuluvat. Neljännen annoksen voi antaa, kun kolmannesta annoksesta on kulunut kolme kuukautta. 

Neljäs rokotus 60 vuotta täyttäneille

60 vuotta täyttäneille tarjotaan neljättä rokoteannosta. Neljännen annoksen voi antaa, kun kolmannesta annoksesta on kulunut vähintään kolme kuukautta. 

Viides rokotus 12 vuotta täyttäneille voimakkaasti immuunipuutteisille

Viidennen rokotusannoksen saavat voimakkaasti immuunipuutteiset henkilöt, jotka ovat täyttäneet 12 vuotta. Viidennen rokotusannoksen voi saada, kun neljännestä annoksesta on kulunut 4–6 kuukautta. Immuunipuutteisten henkilöiden elimistön immuunivaste on sairauden tai sen hoidon vuoksi voimakkaasti madaltunut. Viides rokoteannos annetaan heille siksi, että heidän rokotesuojansa heikkenee nopeammin kuin muilla.

Ketkä kuuluvat voimakkaasti immuunipuutteisiin?

THL:n ohjeen mukaan voimakkaasti immuunipuutteisiin kuuluvat henkilöt, joilla on seuraava sairaus tai tila:

  • elinsiirto
  • kantasolusiirto
  • vaikea tai keskivaikea synnynnäinen immuunipuutos
  • immunosuppressiivinen syöpähoito
  • autoimmuunisairauksien hoito immunosuppressiivisilla biologisilla lääkkeillä tai JAK-estäjillä
  • dialyysi ja vaikea krooninen munuaisten vajaatoiminta
  • pitkälle edennyt tai hoitamaton HIV
  • lääkärin arvioima muu vaikea-asteinen immunosuppressiivinen tila.

Katso ryhmään kuuluvien sairauksien ja tilojen tarkempi kuvaus tästä linkistä

Asiakkaan tulee rokotuspisteellä osoittaa, että hän kuuluu voimakkaasti immuunipuutteisiin henkilöihin. Tämän voi osoittaa sairaskertomuksen kopiolla tai Omakanta-palvelusta poimitulla tiedolla.

Voimakkaan immuunipuutoksen vuoksi rokotettavat ryhmät eivät ole samat kuin keväällä 2021 määritellyt riskiryhmät 1 ja 2.03.11.2022 13:17