Coronavaccination för Helsingforsbor


Personer som är 12 år fyllda och äldre får det första coronavaccinet utan tidsbeställning från

Andra doser av vaccinet ges vid popup-vaccinationspunkterna beroende på kösituationen.

Helsingfors kommer att nästa vecka börja ge den tredje dosen av coronavirusvaccin till personer som fyllt 60 år och till de grupper som på grund av sjukdom löper risk för svår coronavirussjukdom (riskgrupp 1 och 2).
Coronavaccinets tredje dos till personer som fyllt 60 år och dem som tillhör en riskgrupp på grund av sjukdom

Personer som har fått den första och andra dosen av vaccinet inom en period som är kortare än sex veckor får en tredje dos av vaccinet på vaccinationspunkter eller pop-up-vaccinationspunkter utan tidsbokning.
Tredje vaccinationen för personer som fått den första och andra dosen inom en period som är kortare än sex veckor

Personer med kraftigt nedsatt immunförsvar får en tredje dos av vaccinet på vaccinationspunkter eller pop-up-vaccinationspunkter utan tidsbokning.
Tredje vaccinationen för personer med kraftigt nedsatt immunförsvar

EU:s coronaintyg för barn och unga

Om ett barn eller en ung person över tio år behöver ett coronaintyg men inte själv kan ladda ner eller skriva ut det från Mina Kanta-sidor kan man hämta intyget från ett av Helsingfors fyra vaccinationsställen utan tidsbeställning. Vänligen notera att barnet eller den unga personen själv måste besöka vaccinationsstället. Vårdnadshavaren kan inte ensam hämta EU:s vaccinationsintyg. Vårdnadshavaren kan inte heller hämta intyget med fullmakt.
EU:s coronaintyg för barn och unga


För tillfället vaccineras

  • personer som är 12 år fyllda och äldre

Obs! Personer som redan har varit smittade av coronaviruset erbjuds vaccination två månader efter att symtomen började eller smittan konstaterades.

Vaccinationen är kostnadsfri och frivillig.

Vaccin som används

Ytterligare information och anvisningar om vaccinationerna

Så här beställer du tid till vaccinationen

Du får vaccination med eller utan tidsbokning. Du kan boka tid elektroniskt eller per telefon.

  • Du får tiden snabbast genom att beställa tid elektroniskt på coronavaccinbokning.fi. Du kan också ändra eller avboka tiden.
  • Boka vaccinationstid genom att ringa 09 310 46300 vardagar kl. 8–16.
  • Numret har en återuppringningstjänst. Om vi inte genast kan svara på ditt samtal, sparas ditt nummer och vi ringer upp dig inom tre dagar från numren 09 310 46300 eller 09 310 10020. Vi ringer tillbaka också på kvällar och veckoslut. 

Obs! Anländ till den bokade vaccinationstiden punktligt. Det finns inga skilda vänterum vid vaccinationspunkterna. Förbered dig på att köa och klä dig enligt vädret.

Ytterligare information om tidsbeställning, ändring av tid och avbokning

Öppettider för vaccinationspunkter utan tidsbokning

Flytta tidpunkten för boostervaccinet på coronavaccinbokning.fi

Ytterligare information om vaccinerna finns på:

Uppdaterad 25.10.2021

Att få vaccinet: till vem och när?

I vilken ordning vaccineras befolkningsgrupperna? När ges vacciner?

Så här bokar du tid till coronavaccinationen

Vacciner ges med eller utan tidsbokning. Du kan boka tid per telefon eller elektroniskt.

Ofta ställda frågor

Coronavirusvaccinationen kan väcka frågor. Här hittar du de vanligaste frågorna med svar.

På väg till vaccinationen

Är det tryggt att komma till vaccinationspunkterna? Var ges vacciner?

Efter vaccineringen

Hur ska jag gå tillväga efter vaccineringen? Vad ska jag göra om jag får symtom efter vaccineringen?