Coronavaccination för Helsingforsbor


För tillfället vaccineras

Obs! Personer som redan har varit smittade av coronaviruset erbjuds vaccination sex månader efter att symtomen började eller smittan konstaterades.

Vaccin som används

Pfizers vaccin används för tillfället för 16-64-åringar.

AstraZenecas vaccin används för tillfället för personer som fyllt 65 år och äldre. Från och med måndagen 3.5 kan 65-åringar och äldre välja Pfizer-vaccinet istället för AstraZeneca-vaccinet. Valet kan göras då man bokar tid beroende på tillgången på vaccin.

  • I den elektroniska tidsbokningen kan man välja Pfizer-vaccinet när man väljer vaccinationspunkt
  • I telefontidsbokningen görs valet genom att säga att man vill ha Pfizer-vaccinet

OBS! Det är inte möjligt att välja vaccin vid vaccinationspunkten.

Valet gäller den första dosen för 65-åringar och äldre. Om du som 65-åring eller äldre har fått din första dos av AstraZeneca-vaccinet, kommer boostervaccinet också att vara AstraZeneca.

Ytterligare information om boostervaccination

Enligt försiktighetsprincipen ges AstraZeneca-vaccinet inte till personer som fyllt 65 år och som tidigare haft sinustrombos, dvs. ventrombos i hjärnan, eller heparininducerad trombocytopeni (HIT).

Läs mer om AstraZeneca-vaccinet här

Vaccinationen är kostnadsfri och frivillig.

Ytterligare information och anvisningar om vaccinationerna

Vacciner ges endast med tidsbeställning. Du kan beställa tid elektroniskt eller per telefon om du hör till gruppen som står i tur att vaccineras.

  • Du får tiden snabbast genom att beställa tid elektroniskt på coronavaccinbokning.fi.
  • Boka vaccinationstid genom att ringa 09 310 46300 vardagar kl. 8– 18. Numret har en återuppringningstjänst. Om vi inte genast kan svara på ditt samtal, sparas ditt nummer och vi ringer upp dig inom två dagar från numren 09 310 46300 eller 09 310 10020. Vi ringer tillbaka också på kvällar och veckoslut.
  • Närståendevårdare kan för närvarande endast boka tid genom att ringa tidsbokningsnumret.

Obs! Anländ till den bokade vaccinationstiden punktligt. Det finns inga skilda vänterum vid vaccinationspunkterna. Förbered dig på att köa och klä dig enligt vädret.

Ytterligare information om tidsbokningen

Ytterligare information om vaccinerna finns på:

Uppdaterad 10.5.2021

Att få vaccinet: till vem och när?

I vilken ordning vaccineras befolkningsgrupperna? När ges vacciner?

Så här bokar du tid till coronavaccinationen

Vacciner ges endast med tidsbeställning. Du kan boka tid per telefon eller elektroniskt.

Ofta ställda frågor

Coronavirusvaccinationen kan väcka frågor. Här hittar du de vanligaste frågorna med svar.

På väg till vaccinationen

Är det tryggt att komma till vaccinationspunkterna? Var ges vacciner?

Efter vaccineringen

Hur ska jag gå tillväga efter vaccineringen? Vad ska jag göra om jag får symtom efter vaccineringen?