Coronavaccination för Helsingforsbor

För tillfället vaccineras

– personer som fyller 75 år i år samt äldre (födda år 1946 eller tidigare) och deras närståendevårdare
– av under 70-åringar de som i år fyller 55-69 år (födda åren 1952-66) och som på grund av sjukdom eller tillstånd löper stor risk för allvarlig coronavirussjukdom.
Se här sjukdomar och tillstånd som orsakar stor risk för allvarlig coronavirussjukdom

Ytterligare information och anvisningar om vaccinationerna:

75-åringar och äldre (födda år 1946 eller tidigare) vaccineras med Pfizers vaccin.
Under 70-åringar (födda åren 1952-66) vaccineras med AstraZenecas vaccin, som inte rekommenderas för dem som fyllt 70 år.

Vacciner ges endast med tidsbeställning. Du kan beställa tid elektroniskt eller per telefon om du hör till gruppen som står i tur att vaccineras.

  • Du får tiden snabbast genom att beställa tid elektroniskt på coronavaccinbokning.fi.
  • Boka vaccinationstid genom att ringa 09 310 46300 vardagar kl. 8– 18. Numret har en återuppringningstjänst. Om vi inte genast kan svara på ditt samtal, sparas ditt nummer och vi ringer upp dig inom två dagar från numren 09 310 46300 eller 09 310 10020. Vi ringer tillbaka också på kvällar och veckoslut.
  • Närståendevårdare kan för närvarande endast boka tid genom att ringa tidsbokningsnumret.

Ytterligare information om tidsbokningen

Ytterligare information om vaccinerna finns på:

Att få vaccinet: till vem och när?

I vilken ordning vaccineras befolkningsgrupperna? När ges vacciner?

Ofta ställda frågor

Coronavirusvaccinationen kan väcka frågor. Här hittar du de vanligaste frågorna med svar.

Vaccinationspunkter

Är det tryggt att komma till vaccinationspunkterna? Var ges vacciner?

Så här bokar du tid till coronavaccinationen

Vacciner ges endast med tidsbeställning. Du kan boka tid per telefon eller elektroniskt.