Hoppa till innehållet

Att få vaccinet: till vem och när?


Tredje vaccinet för personer som har fyllt 18 år
Tredje vaccinet för personer med kraftigt nedsatt immunförsvar
Fjärde vaccindosen till personer som fyllt 65 år och behöver hjälp av någon annan för att klara vardagen
Fjärde vaccindosen till personer som fyllt 70 år och hör till riskgrupperna
Fjärde vaccindos till personer som fyllt 80 år och till äldre boende på vårdhem
Fjärde vaccinet för personer med kraftigt nedsatt immunförsvar
Femte vaccinet för personer med kraftigt nedsatt immunförsvar
Personer med kraftigt nedsatt immunförsvar
Vaccin för personer som haft covid-19

För närvarande ges vacciner till alla som har fyllt 5 år och äldre än det.

Vaccinering per åldersgrupp

60 år fyllda och äldre

1 vaccinet

2 vaccinet

3 vaccinet

4 vaccinet

Utan tidsbeställning

Utan tidsbeställning 6–12 veckor efter den första dosen

Utan tidsbeställning 3 månader efter den andra dosen
För personer som fyllt 65 år och behöver hjälp av någon annan för att klara vardagen, utan tidsbeställning, 3 månader efter den tredje dosen.
För personer som fyllt 70 år och hör till riskgrupperna, utan tidsbeställning 3 månader efter den tredje dosen. 
För personer som fyllt 80 år
utan tidsbeställning, 3 månader efter den tredje dosen, erbjuds även till äldre boende på vårdhem och de som står i kö till vårdhem.


18–59-åringar som tillhör riskgrupper

1 vaccinet

2 vaccinet

3 vaccinet

4 vaccinet

Utan tidsbeställning

Utan tidsbeställning 6–12 veckor efter den första dosen

Utan tids­beställning 3 månader efter den andra dosen
Erbjuds inte


18–59-åringar som inte har under­liggande sjukdomar

1 vaccinet

2 vaccinet

3 vaccinet

4 vaccinet

Utan tidsbeställning
Utan tidsbeställning 6–12 veckor efter den första dosen
Utan tidsbeställning 4 månader efter den andra
Erbjuds inte


12 år fyllda och äldre som lider av kraftig immunbrist

1 vaccinet

2 vaccinet

3 vaccinet

4 vaccinet

5 vaccinet

Utan tidsbeställning
Utan tidsbeställning 6–12 veckor efter den första dosen
Utan tidsbeställning 2 månader efter den andra
Utan tidsbeställning 3–4 månader efter den tredje
Utan tidsbeställning 4–6 månader efter den fjärde


12–17-åringar som tillhör riskgrupper 

1 vaccinet

2 vaccinet

3 vaccinet

4 vaccinet

Utan tidsbeställning
Utan tidsbeställning 6–12 veckor efter den första dosen
Utan tidsbeställning tidigast 6 månader efter den andra
Erbjuds inte


12–17-åringar som inte har under­liggande sjukdomar 

1 vaccinet

2 vaccinet

3 vaccinet

4 vaccinet

Utan tidsbeställning
Utan tidsbeställning 6–12 veckor efter den första dosen
Minst 6 månader efter den andra för specifik anledning, till exempel ett vaccinationsintyg Erbjuds inte


5–11-åringar som tillhör riskgrupper

1 vaccinet

2 vaccinet

3 vaccinet

4 vaccinet

5–7-åringar med tidsbokning www.maisa.fi eller tfn 09 3105 5530, vid Malms rådgivningsbyrå, Sockenbacka rådgivningsbyrå, Östergatans familjecenter och Berghälls familjecenter
5–7-åringar med tidsbokning www.maisa.fi eller tfn 09 3105 5530, vid Malms rådgivningsbyrå, Sockenbacka rådgivningsbyrå, Östergatans familjecenter och Berghälls familjecenter 6–12 veckor efter den första dosen.
Erbjuds inte
Erbjuds inte

Barn i klasser 1–5 vaccineras vid Busholmens och Malms vaccinationspunkter, endast med tidsbeställning


Barn i klasser 1–5 vaccineras vid Busholmens och Malms vaccinationspunkter, endast med tidsbeställning
Erbjuds inte
Erbjuds inte


5–11-årigar som inte har underliggande sjukdomar

1 vaccinet

2 vaccinet

3 vaccinet

4 vaccinet

5–7-åringar med tidsbokning www.maisa.fi eller tfn 09 3105 5530, vid Malms rådgivningsbyrå, Sockenbacka rådgivningsbyrå, Östergatans familjecenter och Berghälls familjecenter
5–7-åringar med tidsbokning www.maisa.fi eller tfn 09 3105 5530, vid Malms rådgivningsbyrå, Sockenbacka rådgivningsbyrå, Östergatans familjecenter och Berghälls familjecenter 6–12 veckor efter den första dosen.
Erbjuds inte

Erbjuds inte

Barn i klasser 1–5 vaccineras vid Busholmens och Malms vaccinationspunkter, endast med tidsbeställning Barn i klasser 1–5 vaccineras vid Busholmens och Malms vaccinationspunkter, endast med tidsbeställning
Erbjuds inte
Erbjuds inte


Uppdaterad information om vaccinationstäckningen per åldersgrupp finns tillgänglig på THL:s webbplats: Vaccinationstäckning (%) per åldersgrupp i Helsingfors (THL)

Tredje vaccindos för 12–17-åringar

Helsingforsbor som fyllt 12 år och som tillhör riskgrupp 1 och 2 får en tredje dos av coronavaccinet. En tredje dos kan ges till riskgrupper tidigast 6 månader efter den andra dosen. De personer som har haft covid-19 och som har fått två doser behöver för närvarande inte en tredje dos för att få ett vaccinationsskydd.

En tredje dos kan också ges till andra personer mellan 12 och 17 år om det är nödvändigt av särskilda skäl, till exempel för ett vaccinationsintyg. Då ges den tredje vaccindosen minst sex månader efter den andra dosen.

Vaccinet fås utan tidsbokning på vaccinationsställena. Du kan också boka tid på coronavaccinbokning.fi eller per telefon på 09 310 46300 (mån–fre kl. 8–16).

Tredje vaccinet för personer som har fyllt 18 år

Tredje dosen av coronavaccinet erbjuds till personer som fyllt 18 år samt till personer som är mer utsatta för coronaviruset (riskgrupp 1 och 2). Personer som bor i anstalter eller omsorgshem får också en tredje dos.

Den tredje dosen ges till samtliga som har fyllt 18 år utan tidsbeställning vid samtliga vaccinationspunkter.

Du kan beställa tid på coronavaccinbokning.fi eller per telefon på 09 310 46300 (mån–fre kl. 8–16). Kontrollera att det har gått 5 månader sedan du fick det andra vaccinet innan du beställer en tid.

Tredje vaccinationen för personer med kraftigt nedsatt immunförsvar

Personer med kraftigt nedsatt immunförsvar får en tredje dos av vaccinet vid vaccinationspunkter utan tidsbokning. Du kan också beställa tid till vaccinationen på coronavaccinbokning.fi eller genom att ringa 09 310 46300 vardagar kl. 8–16.

Det tredje coronavaccinet kan ges åt alla personer som fyllt 12 år och har kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller behandling. Den tredje dosen ges till dem eftersom deras vaccinationsskydd minskas snabbare än andras.

Den tredje dosen kan ges åt personer med kraftigt nedsatt immunförsvar då det har gått minst två månader sedan den andra vaccindosen.

Fjärde vaccindos till personer som fyllt 65 år och behöver hjälp av någon annan för att klara vardagen

Den fjärde vaccindosen ges dem som fyllt 65 år, som behöver hjälp av någon annan för att klara vardagen. Den fjärde dosen kan ges då det har gått minst tre månader sedan den tredje dosen.

Den fjärde dosen ges vid vaccinationspunkter utan att boka tid. Du kan även boka tid på coronavaccinbokning.fi eller genom att ringa tfn 09 310 46300 (vardagar 8–16).  

För närvarande ges en fjärde vaccindos inte till äldre som redan har fått tre vaccindoser och som haft coronavirussjukdomen.

Fjärde vaccindosen till personer som fyllt 70 år och hör till riskgrupperna

Den fjärde vaccindosen ges dem som fyllt 70 år och hör till riskgrupperna 1 och 2. Den fjärde dosen kan ges då det har gått minst tre månader sedan den tredje dosen.

Den fjärde dosen ges vid vaccinationspunkter utan att boka tid. Du kan även boka tid på coronavaccinbokning.fi eller genom att ringa tfn 09 310 46300 (vardagar 8–16).  

För närvarande ges en fjärde vaccindos inte till äldre som redan har fått tre vaccindoser och som haft coronavirussjukdomen.

Fjärde vaccindos till personer som fyllt 80 år och till äldre boende på vårdhem

De personer som fyllt 80 år får en fjärde vaccindos. Den fjärde dosen ges utan att boka tid. Den fjärde dosen kan ges då det har gått minst tre månader sedan den tredje dosen.

Du kan också boka tid på coronavaccinbokning.fi. Det går även att boka tid genom att ringa tfn 09 310 46300 (vardagar 8–16).

En fjärde dos erbjuds även till äldre som bor på vårdhem och hemtjänstens klienter som står i kö till vårdhem samt sjukhuspatienter.

För närvarande ges en fjärde vaccindos inte till äldre som redan har fått tre vaccindoser och som haft coronavirussjukdomen.

Fjärde vaccinationen för personer med kraftigt nedsatt immunförsvar

Personer med kraftigt nedsatt immunförsvar får en fjärde dos av vaccinet vid vaccinationspunkter utan tidsbokning. Du kan också beställa tid till vaccinationen på coronavaccinbokning.fi eller genom att ringa 09 310 46300 vardagar kl. 8–16.

Fjärde vaccindosen kan ges 3–4 månader efter den tredje vaccindosen.

Femte vaccinationen för personer med kraftigt nedsatt immunförsvar

Personer med kraftigt nedsatt immunförsvar får en femte dos av vaccinet vid vaccinationspunkter utan tidsbokning. Du kan också beställa tid till vaccinationen på coronavaccinbokning.fi eller genom att ringa 09 310 46300 vardagar kl. 8–16.

Femte vaccindosen kan ges 4–6 månader efter den fjärde vaccindosen.

Personer med kraftigt nedsatt immunförsvar

Enligt THL:s anvisning hör följande sjukdomar och tillstånd till denna grupp:

  • organtransplantation
  • stamcellstransplantation
  • medfött kraftigt eller måttligt nedsatt immunförsvar
  • immunosuppressiv cancerbehandling
  • behandling av autoimmunsjukdomar med immunosuppressiva biologiska läkemedel eller JAK-hämmare
  • dialys och svår kronisk njursvikt
  • långt gången eller obehandlad HIV
  • annat allvarligt immunosuppressivt tillstånd fastställt av en läkare.

För en mer detaljerad beskrivning av sjukdomarna och tillstånden i gruppen, se denna länk

Vid vaccinspunkterna bör klienten visa att hen hör till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar. Klienten kan visa detta med en kopia av sjukjournalen eller information hämtat från Mina Kanta-sidorna.

De grupper som vaccineras på grund av kraftigt nedsatt immunförsvar är inte samma som riskgrupperna 1 och 2 som definierats under våren 2021.

Vaccin för personer som haft covid-19

Första vaccindosen

För personer som fyllt 18 år och som haft covid-19 rekommenderas den första vaccindosen tidigast två månader efter genomgången sjukdom.

Barn under 18 år kan vaccineras 4–6 månader efter genomgången sjukdom.

Andra vaccindosen

Personer som fyllt 60 år och personer som hör till riskgrupperna och som haft covid-19 kan få den andra vaccindosen tidigast tre månader efter den första dosen eller efter genomgången sjukdom, beroende på vilkendera som inträffat senast.

Personer som fyllt 18 år och som haft covid-19 kan få den andra vaccindosen tidigast fyra månader efter den första dosen eller efter genomgången sjukdom, beroende på vilkendera som inträffat senast.

Om barn under 18 år har konstaterats att ha covid-19 genom ett laboratorietest inom sex veckor efter den första vaccindosen, rekommenderas hen den andra dosen tidigast 4–6 månader efter infektionen. Om det har gått minst sex veckor mellan den första vaccindosen och genomgången sjukdom, behöver barnet eller den unga personen inte den andra dosen med tanke på skydd.

Tredje vaccindosen

Personer som haft covid-19 kan få den tredje vaccindosen, om

  • personen har fyllt 12 år och har kraftig immunbrist eller
  • personen har fyllt 18 år och behöver den tredje vaccindosen till exempel på grund av resande eller annat vägande skäl. Personer som fyllt 60 år och personer som hör till riskgrupperna kan få den tredje dosen 3–4 månader efter genomgången sjukdom. Personer som fyllt 18 år kan få den tredje dosen 4–6 månader efter genomgången sjukdom. Den kortaste möjliga tiden mellan en coronavirusinfektion och coronavaccinet är sex veckor.

Övriga personer som har haft covid-19 och som har fått två vaccindoser behöver för närvarande inte den tredje dosen för att få ett vaccinationsskydd.

De personer under 18 år som har haft covid-19 och som har fått två vaccindoser behöver för närvarande inte den tredje dosen för att få ett vaccinationsskydd.

Fjärde vaccindos

För närvarande ges en fjärde vaccindos inte till äldre som redan har fått tre vaccindoser och som haft coronavirussjukdomen.17.06.2022 16:11