Hoppa till innehållet

Att få vaccinet: till vem och när?

I vilken ordning vaccineras befolkningsgrupperna?

Finlands befolkning vaccineras så fort vacciner finns tillgängliga. Vaccinet ges till alla som vill ha det.

De första vaccinerna ges till professionella inom social- och hälsovården som sköter om coronapatienter samt personal och boende inom omsorgen. Efter det ges vacciner till äldre och personer som har sjukdomar som orsakar risk för allvarlig coronavirusinfektion. Sjukdomarna delas in i två grupper:

 1. sjukdomar som orsakar mycket kraftig risk för allvarlig coronavirussjukdom (medicinsk riskgrupp 1)
 2. sjukdomar som orsakar risk för allvarlig coronavirussjukdom ( medicinsk riskgrupp 2)

Av dessa grupper erbjuds vaccin först till grupp 1 och sedan till grupp 2. Övriga befolkningen erbjuds vacciner efter detta.

Se här sjukdomar och tillstånd som orsakar mycket kraftig risk för allvarlig coronavirussjukdom
Se här sjukdomar och tillstånd som orsakar risk för allvarlig coronavirussjukdom
Vaccinationsordning för personer som är mottagliga för allvarlig coronavirussjukdom (THL)

Det kommer att ta månader att vaccinera alla som vill ha vaccinet. Framskridandet av vaccineringarna beror på hur olika vacciner får försäljningstillstånd och hur snabbt olika läkemedelsföretag kan producera och ge ut vacciner.

Vaccinationsgruppernas läge och vaccinationernas tidtabell

Beskrivningarna av vaccinationstakten uppdateras en gång i veckan på onsdagar.

Personal som sköter om coronapatienter på bäddavdelningar och jouravdelningar samt akutvårdspersonal

 • Vaccineringen har börjat

Personal på infektionsmottagningen för coronapatienter, personal som gör coronatest samt laboratoriepersonal inom coronavirusdiagnostik

 • Vaccineringen har börjat

Personal inom dygnet runt-omsorgen för äldre

 • Vaccineringen har börjat

Kritisk social- och hälsovårdspersonal i begränsad omfattning

 • Vaccineringen har börjat

70-åringar och äldre och deras närståendevårdare

 • Vaccineringen har börjat
 • Tidsbokningen är öppen

16 år fyllda och äldre som på grund av sjukdom eller tillstånd löper mycket kraftig risk för allvarlig coronavirussjukdom (riskgrupp 1)

16 år fyllda och äldre som löper risk för allvarlig coronavirussjukdom på grund av sjukdom eller tillstånd (riskgrupp 2)

65-69-åringar

 • Vaccineringen har börjat
 • Tidsbokningen är öppen

60-64-åringar

 • Vaccineringen har börjat
 • Tidsbokningen är öppen

55-59-åringar

 • Vaccineringen har börjat
 • Tidsbokningen är öppen

50-54-åringar

 • Vaccineringen har börjat
 • Tidsbokningen är öppen

45-49-åringar

 • Vaccineringen har börjat
 • Tidsbokningen är öppen

40-44-åringar

 • Vaccineringen har börjat
 • Tidsbokningen är öppen

35-39-åringar

 • Vaccineringen har börjat
 • Tidsbokningen är öppen

30-34-åringar

 • Vaccineringen har börjat
 • Tidsbokningen är öppen

25-29-åringar

 • Vaccinerging har börjat
 • Tidsbokningen är öppen

Övriga åldersgrupper

I tabellen nedan anges den uppskattade vaccinationstidpunkten för respektive grupp. Vaccinationen kan börja även tidigare. Varje åldersgrupp vaccineras även efter tiderna som presenteras nedan. Den uppskattade tidpunkten påverkas av antalet vacciner som fås, eventuella nya begränsningar gällande vaccinerna och eventuella ändringar i vaccinationsordningen.

Den uppskattade vaccinationstidpunkten för respektive grupp

Juni Juli
Vecka 24 25 26 27 28 29

Ål­ders­grupp

30‒34   25‒29   20‒24 16‒19

Tidsbeställning

Du kan beställa tid per telefon eller på nätet. Vi meddelar på den här webbplatsen när tider kan beställas. Över 70-åringar får också hem ett meddelande om detta.

Så här bokar du tid till coronavaccinationen
16.06.2021 10:38