Hoppa till innehållet

Efter vaccineringen

Efter vaccinationen är det fortsättningsvis viktigt att hålla säkert avstånd, sörja för sin hand- och hosthygien, använda ansiktsmask när det inte är möjligt att hålla sig på avstånd, låta testa sig om symtom uppkommer samt i övrigt iaktta alla anvisningar för att bekämpa coronaviruset.

Se de centrala rekommendationerna och begränsningarna som gäller i Helsingfors

Se mer anvisningar om skydd mot coronavirussmitta (THL)

Anvisningar för vaccinerade

Du kan i regel fortsätta leva som normalt efter vaccinationen. Till exempel behöver du inte undvika bastubad eller motion. Såsom alla mediciner kan även det här vaccinet ha biverkningar. Största delen av symtomen är lindriga och kortvariga, och förekommer bara hos en liten del av de vaccinerade. Symtomen uppstår vanligtvis efter den andra vaccindosen.

Möjliga symtom efter vaccineringen

  • Allmänna symtom: huvudvärk, led- och muskelvärk, feber, frossa, trötthet, illamående, diarre
  • Lokala symtom vid stickområdet: hetta, rodnad, svullnad, smärta, klåda, utslag
  • Lymfkörtlarna kan svullna lokalt.

Övriga biverkningar är sällsynta. Om du får andra symtom, ring coronavirusrådgivningen på tfn 09 310 10024 (vardagar kl. 8–16).

Allmänna och lokala symtom är inte farliga och de försvinner ofta inom några dagar. En omfattande lokal reaktion kan ta längre tid. Den tyder dock i allmänhet inte på allergi.

Allmänna och lokala symtom hindrar inte ytterligare vaccination.

Behandling av symtomen

Du kan lindra huvudvärk, feber samt led- och muskelvärk med febernedsättande och smärtstillande medicin, såsom paracetamol. Ibuprofen eller naproxen dämpar och behandlar lokala reaktioner i stickområdet. Kortisonkräm eller antihistamin kan lindra klåda på huden. Kalla omslag kan hjälpa mot hetta och svullnad.

Om symtomen fortsätter

Du kan inte få coronavirussmitta av vaccinet. Feber och hög temperatur kan bero på vaccinationen, men de kan även vara symtom på en coronavirusinfektion. Stanna därför hemma tills du varit feberfri i 24 timmar utan feberstillande medel. 

Se här hur du ska gå tillväga om du misstänker coronavirussmitta16.05.2022 10:43