Hoppa till innehållet

Vaccinationer för barn och unga

Att få vaccin
Vaccinerna
Vaccinernas effekt

Hur skall jag agera vid vaccinationspunkten?

Coronavaccin erbjuds till barn som fyllt 5 år, eftersom vi genom vaccination kan skydda dem och samtidigt deras närmaste mot i synnerhet allvarlig coronavirussjukdom. Se ytterligare information om coronavaccination av barn och unga på THL:s sidor.

Även barn och unga kan drabbas av utdragen coronavirussjukdom med långvariga symtom. Det finns dock ännu endast lite forskningsresultat om detta. Coronavirussjukdomar hos barn och unga har dessutom beskrivits vara kopplade till en sällsynt följdsjukdom i form av en allvarlig infektionsreaktion, som blir allt vanligare.

Coronavaccinationen är frivillig och avgiftsfri.

Att få vaccin

5-7-åringar

5-7-åringar, alltså barn under skolåldern, vaccineras med tidsbokning vid Malms rådgivningsbyrå, Sockenbacka rådgivningsbyrå, Berghälls familjecenter och Östergatans familjecenter. Du kan boka tid på www.maisa.fi eller via rådgivningens tidsbeställning, tfn 09 310 55530 (vardagar kl. 8–14).

Vårdnadshavarnas tillstånd krävs för vaccination. Vårdnadshavarna kan ge sitt samtycke till coronavaccinationen med denna blankett. Vårdnadshavarnas samtycken kan ges med separata blanketter.

Vaccination för barn i klasser 15

För barn i klasser 1-5 erbjuds vaccination endast med tidsbokning. Barnen vaccineras vid Busholmens och Malms vaccinationspunkter.

Du kan boka tid på coronavaccinbokning.fi eller genom att ringa tidsbokningen på numret 09 310 46300 (må–fr kl. 8–16).

Om ett barn har diagnostiserats med en laboratoriekonfirmerad coronavirusinfektion, rekommenderas att barnet vaccineras 4-6 månader efter den bekräftade smittan.

Vaccination kräver tillstånd från alla vårdnadshavare. Tillståndet ges med denna blankett. Tillståndet av vårdnadshavarna kan ges med olika blanketter.

Personer som fyllt 12 år

Personer som fyllt 12 år vaccineras vid vaccinationsställena på Busholmen och i Malm. Man kan boka tid till vaccinationen eller också gå till vaccinationsstället utan tidsbokning.

Unga som fått den första vaccindosen på någon annan ort kan få påfyllnadsdosen i Helsingfors. Man kan få påfyllnadsdosen utan bokad tid. Även unga från andra orter inklusive utbyteselever får vaccinet i Helsingfors (hela vaccinationsserien eller andra dosen).

Minderåriga kan själva besluta om de vill bli vaccinerade, om hälsovårdspersonalen bedömer att de är förmögna att fatta beslut om detta med tanke på sin ålder och utvecklingsnivå. Situationen bedöms vid vaccinationsstället. Om den unga personen inte är förmögen att själv besluta om sin vård behövs båda vårdnadshavarnas skriftliga samtycke till vaccinationen. Samtycke ges med denna blankett

Du kan boka tid på coronavaccinbokning.fi eller genom att ringa tidsbokningen på numret 09 310 46300 (må–fr kl. 8–16).

Vaccinerna

De mRNA-vaccin som används vid vaccination av barn och unga är BionTech-Pfizers Comirnaty-vaccin samt Modernas Spikevax-vaccin.

mRNA-coronavaccinerna baserar sig på en teknologi som har utvecklats sedan 1990-talet. mRNA-vaccinerna innehåller budbärar-RNA (mRNA), som gör att muskelcellerna vid injektionsstället aktiveras för att börja producera en aktiv substans.

RNA-vaccinerna innehåller budbärar-RNA (mRNA). Med dess hjälp aktiveras muskelcellerna vid injektionsstället för att producera en aktiv substans, som i detta fall är coronavirusets ytprotein.

Kroppens immunförsvar identifierar detta ytprotein som främmande och börjar producera antikroppar mot det. På så sätt lär sig kroppen att bekämpa det riktiga coronaviruset, ifall sjukdomsalstrande virus kommer in i kroppen.

Läs mer: Vanliga frågor om mRNA-vaccin

Vaccinernas effekt

Coronavirusvaccinet skyddar mot coronavirussjukdom och särskilt mot dess allvarligare former. Det finns nästan inga skillnader i skyddseffekten hos de vacciner som används i Finland, och skyddet som en komplett vaccinationsserie ger är utmärkt mot de allvarliga sjukdomsformerna.

Coronavaccinen förhindrar även virusinfektioner och utsöndringen av virus samt smittspridningen mellan människor. På basis av detta antar man att coronavaccinerna kan bidra till uppkomsten av s.k. indirekt skydd.

Coronavaccinationen kan ändå inte helt eliminera risken för att man får smittan eller sprider den vidare. Därför är det viktigt att också de som har fått vaccinet håller säkerhetsavstånd, använder ansiktsmask, tvättar händerna och följer övriga anvisningar för att förhindra att viruset sprids.

Läs mer Vaccinernas effekt mot coronavirus

Hur skall jag agera vid vaccinationspunkten?

Det är tryggt att komma till vaccinationspunkterna. Kom ihåg följande när du kommer till vaccinationspunkten:

  • Kom inte till vaccinationen ifall du har symtom som tyder på coronavirusinfektion. Vanliga symtom är feber, hosta, halsont, andnöd, muskelvärk, illamående, försämrad allmänkondition. Ett ganska vanligt symtom är nedsatt smak- och luktsinne.
  • Klä dig så att det är lätt att komma åt din axel.
  • Var förberedd på att bevisa din identitet t.ex. med ett identitetskort och ta fram det medan du väntar.
  • Använd ansiktsmask.
  • Ta hand om handhygienen.
  • Håll ett säkerhetsavstånd till andra människor.
  • Undvik att använda starka dofter.
  • Förbered dig på att stanna kvar för uppföljning i minst 15 minuter efter vaccinationen.
  • Ifall du nyligen har varit utomlands ska du följa hälsosäkerhetsanvisningarna som gäller inresa till Finland. Se här hur du skall gå till väga när du anlänt till Finland.

Mer information

Du kan läsa mer om desinformation om hälsa och läkemedel i Institutets för hälsa och välfärd artikel Så känner du igen felaktig information på nätet: Så känner du igen felaktig information på nätet28.06.2022 11:01