Hoppa till innehållet

Vaccination för anställda inom social- och hälsovården

Hälso- och sjukvårdspersonal kan boka vaccinationstid till stadens vaccinationspunkter via Vihta eller telefontjänsten endast ifall deras förman har gett instruktioner angående detta.

Vaccinationsrätten kontrolleras vid vaccinationspunkterna.28.04.2021 14:27