Hoppa till innehållet

På väg till vaccinationen

Det finns två vaccinationspunkter i Helsingfors:

Busholmen
Malm

Hur kommer jag till vaccinationspunkten?

Du kan komma till vaccinationspunkten med bil, cykel, kollektivtrafik eller gående.

FPA ersätter kostnaderna för resor som görs för att få coronavaccination på samma sätt som övriga resor till hälso- och sjukvården (inkluderat hemresan). Ersättning för resor med allmänna transportmedel eller med egen bil ska man ansöka om hos FPA i efterhand, lättast sker det på nätet på adressen fpa.fi/etjanst.

Om du på grund av sitt hälsotillstånd inte kan använda allmänna transportmedel eller om de saknas, kan du få ersättning för en taxiresa 27.3.2021–31.12.2022. För att få FPA-ersättning för resan måste taxin beställas via ett regionalt beställningsnummer. Taxiresor som beställts på annat sätt kan man inte få FPA-ersättning för. Läs instruktioner på FPAs webbsida: Så här beställer du en FPA-ersatt taxi i Nyland.

Hur skall jag agera vid vaccinationspunkten?

Det är tryggt att komma till vaccinationspunkterna. Kom ihåg följande saker när du kommer till vaccinationspunkten:

  • Kom inte till vaccinationen ifall du har symtom som tyder på coronavirusinfektion. Vanliga symtom är feber, hosta, halsont, andnöd, muskelvärk, illamående, försämrad allmänkondition. Ett ganska vanligt symtom är nedsatt smak- och luktsinne.
  • Klä dig så att det är lätt att komma åt din axel.
  • Var förberedd på att bevisa din identitet t.ex. med ett identitetskort och ta fram det medan du väntar.
  • Använd ansiktsmask.
  • Ta hand om handhygienen.
  • Håll ett säkerhetsavstånd till andra människor.
  • Undvik att använda starka dofter.
  • Förbered dig på att stanna kvar för uppföljning i minst 15 minuter efter vaccinationen.
  • Ifall du nyligen har varit utomlands ska du följa hälsosäkerhetsanvisningarna som gäller inresa till Finland. Se här hur du skall gå till väga när du anlänt till Finland.

Obs! Kom till vaccinationen punktligt. Det finns inga skilda väntsalar vid vaccinationspunkterna. Förbered dig på att köa och klä dig enligt vädret. Kom ihåg att dricka tillräckligt före vaccinationen.


Vaccin som är i bruk

Modernas vaccin används för 12 år fyllda och äldre flickor och kvinnor samt män som fyllt 30 år. Pfizers vaccin (30 mikrogram/dos) används för 12 år fyllda och äldre. Pfizers vaccin (10 mikrogram/dos) används för 5-11-åringar. Janssens vaccin används för personer som fyllt 65 år och äldre. Novavax vaccin används för 18 år fyllda (fås endast med tidsbokning).

Korsanvändning av Pfizer- och Moderna-vaccinen är säkert och ger minst lika bra eller till och med bättre skydd än användning av bara ett vaccinpreparat.

Vaccinationen är kostnadsfri och frivillig.

Coronavaccination för barn och ungdomar

Minderåriga kan själv besluta om de vill bli vaccinerade om hälsovårdspersonalen bedömer att de är förmögna att fatta beslut om detta utifrån sin ålder och utvecklingsnivå. Situationen bedöms vid vaccinationspunkten. Om den unga personen inte är förmögen att själv besluta om vaccinationen behövs båda vårdnadshavarnas samtycke till vaccinationen. Samtyckesblanketten finns på THL:s sidor.

Läs mer om vaccination för barn och unga


Busholmen


Adress: Stillahavsgatan 6 L3, 00220 Helsingfors
Öppettider: mån, ons, tor, fre kl. 8.15–16, tis kl. 8.15–18
Öppettider utan tidsbokning: mån, ons, tor, fre kl. 8.30–15.30, tis kl. 8.30–17.30

Obs! Alla som är 12 år eller äldre får vaccin mot coronavirus, utan tidsbokning vid vaccinationspunkterna.

TBE- och tetanusvaccin ges utan tidsbeställning på vardagar kl. 9–15.
Obs! Kontakta din hälsostation först per telefon eller via Maisa. För TBE-vaccinet behöver du ett recept och vaccinmedel som du själv köper på apoteket.

Till Busholmens vaccinationspunkt åker du med spårvagn 9 och nu också med spårvagn 7.

Kliv av vid hållplatsen Uppropskontoret, därifrån är det cirka 350 m promenadväg.
Om du kommer med metro är det cirka en kilometer promenadväg från Gräsvikens metrostation.

Se i Reseplaneraren hur du kommer med kollektivtrafik till vaccinationspunkten på Busholmen

På kartan nedan ser du läget på in- och utgångarna och parkeringsplatsen. Du kan förstora kartan genom att klicka på den.

Karta över Busholmens vaccinationspunkt.

Tillgänglighet

Servicestället ligger på samma våning som ingången.
Parkeringsplatsen för avlämning och avhämtning ligger i närheten av ingången. Därifrån kan man smidigt ta sig till ingången.
Servicestället har en tillgänglighetsmärkt toalett på våning 1.
Värdarna i aulan kan vid behov hjälpa personer med rörelsehinder till vaccineringen.


Malm

Yrkesinstitutet Stadin ammattiopisto
Adress: Gamla Helsingevägen 5 / Ladugårdsvägen 16, 00700 Helsingfors
Öppettider: mån, ons, tor, fre kl. 8.15–16, tis kl. 8.15–18
Öppettider utan tidsbokning: mån, ons, tor, fre kl. 8.30–15.30, tis kl. 8.30–17.30

Obs! Alla som är 12 år eller äldre får vaccin mot coronavirus, utan tidsbokning vid vaccinationspunkterna.

TBE- och tetanusvaccin ges utan tidsbeställning på vardagar kl. 9–15.
Obs! Kontakta din hälsostation först per telefon eller via Maisa. För TBE-vaccinet behöver du ett recept och vaccinmedel som du själv köper på apoteket.

Se i Reseplaneraren hur du kommer med kollektivtrafik till vaccinationspunkten på Malm

På kartan nedan ser du läget på in- och utgångarna och parkeringsplatsen. Du kan förstora kartan genom att klicka på den.

Karta över vaccinationspunkten på Malm.

Tillgänglighet

Servicestället ligger på samma våning som ingången.
Parkeringsplatsen för avlämning och avhämtning ligger i närheten av ingången. Därifrån kan man smidigt ta sig till ingången.
Ingången har ett tak.
Servicestället har en toalett på våning 1.
Inomhus finns över 20 mm höga trösklar.
Värdarna i aulan kan vid behov hjälpa personer med rörelsehinder till vaccineringen.
28.06.2022 10:52