Suoraan sisältöön

Omaishoito

Omaishoidontuen palveluseteli on yksi tapa järjestää omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikainen hoito kodin ulkopuolella tai kotiin annettavana palveluna.

Omaishoidon palvelusetelin voi saada ympärivuorokautiseen palveluasumiseen tai laitoshoitoon, johon sisältyy yövalvonta tai tehokas varallaolojärjestelmä.

Palveluseteli on kunnan myöntämä sitoumus, jolla asiakas voi ostaa lakisääteisten vapaiden aikaisen hoidon niissä yksityisissä laitoksissa tai palveluasumisyksiköissä, jotka kunta on hyväksynyt palveluntuottajiksi.

Alle 65-vuotiaat hakevat palvelua sosiaalityön toimipisteestä.

Yli 65-vuotiaat uudet asiakkaat hakevat palvelua soittamalla Seniori-info -puhelinneuvontaan.

  • Ikääntyneiden lyhytaikainen hoito hoitoyksiköissä
  • Vammaisten lyhytaikainen hoito hoitoyksiköissä
  • Omaishoidon tuen kotiin annettava palvelu

Huom! Kansaneläkeindeksin muutoksesta johtuva, omaishoitajan vapaan aikaisista palveluista perittävä, vuorokausikohtainen asiakasmaksu on 1.1.2018 lähtien enintään 11,40 euroa.

Sääntökirjoista löydät setelien palvelukuvaukset:

Ikääntyneiden omaishoidon tuen kotiin annettavan palvelun sääntökirja.

Ikääntyneiden omaishoidon tuen lyhytaikaisen ympärivuorokautisen hoidon hoitoyksikön sääntökirja.

Alle 65-vuotiaiden kotiin annettavan omaishoidon tuen sääntökirja.

PSOP-järjestelmäJAA
29.07.2019 10:24