Hoppa till innehållet

Hemvård

Målet med hemvården är att stödja klienternas välbefinnande som helhet och att de kan klara sig hemma så självständigt som möjligt samt förbättra klienternas fysiska, psykiska och sociala handlingsförmåga.

Servicesedeln är ett alternativ till den kommunala hemvården. För hemvården som ordnas med hjälp av servicesedeln krävs en bedömning av servicebehovet av hemvården, en service- och vårdplan som utarbetats utifrån bedömningen samt fastställande av servicens innehåll.

Servicesedelns storlek fastställs enligt det vårdbehov som fastställs i vård- och serviceplanen samt enligt klientens inkomster.

Hemvårdens klienter får hemvårdstjänster minst en gång i veckan.

Servicen omfattar hemservice, hemsjukvård och nattvård.

Klienten ska själv betala för den service som han eller hon använder utanför den av kommunen utarbetade service- och vårdplanen. Servicen som klienten själv ska betala för kan vara till exempel fönstertvätt, matlagning eller matinköp.

Om du fyllt 65 år och vill ansöka om servicesedel ska du kontakta Seniorinfo, tfn 09 310 44556.


Anvisning till klienten 1.3.2019 (pdf)16.10.2019 14:28