Hoppa till innehållet

Hemstädning

Servicesedel för hemstädning inom hemvården

Helsingfors stad har den 1 april 2017 tagit i bruk det elektroniska servicesedelsystemet (PSOP) för hemstädning inom hemvården. Social- och hälsovårdsverkets hemvård ordnar städtjänst för klienter inom hemvården inom ramen för det årliga anslaget.

Klientens funktionsförmåga och bruttoinkomster påverkar beviljandet av servicen. I hemvårdens service- och vårdplan avtalas om ordnandet av städning för klienten. Servicesedeln är personlig och dess giltighetstid finns antecknad på sedeln.

En servicesedel för hemstädning inom hemvården är avsedd att stödja en klient som bor hemma med sådan städning som klienten inte klarar av själv. Med servicesedeln förbinder sig kommunen att med beloppet på servicesedeln betala för kostnaderna för städning av hemmet.

Klienter ska gå till väga på följande sätt för att få en servicesedel:
• klienten kontaktar hemvårdsledaren i det egna bostadsområdet för att få service
• klientens servicebehov bedöms
• klienten får ett beslut om service
• klienten får en servicesedel
• klienten väljer en serviceproducent
• klienten kontaktar serviceproducenten
• klienten får service
• klienten övervakar servicen
• klienten kan ge respons på servicen

Om du fyllt 65 år och vill ansöka om servicesedel ska du kontakta Seniorinfo, tfn 09 310 44556.   

Kundanvisning för servicesedel för hemvårdens städning (pdf) 

07.05.2019 15:25