Hoppa till innehållet

Vad är en servicesedel?

En servicesedel är en betalningsförbindelse av ett visst penningvärde som beviljats en kommuninvånare. Klienten kan bestämma huruvida hen vill använda servicesedeln samt själv välja servicesedelproducent.

Producenterna konkurrensutsätts inte utan alla serviceproducenter som uppfyller kommunens kriterier kan ansöka om att bli serviceproducenter. Kommunen godkänner serviceproducenterna.

Kommunen kan bevilja en servicesedel på basis av en bedömning av klientens servicebehov. Efter att klienten fått en servicesedel väljer hen om hen vill använda servicesedel eller kommunens egen service.

Mellan klienten och serviceproducenten uppstår ett avtalsförhållande som regleras av konsumenträttsliga bestämmelser. Klienten betalar skillnaden mellan det pris som producenten fastställt och värdet på servicesedeln till serviceproducenten. Klienter inom handikappservicens boendeservice och personlig assistans betalar inte självriskandelen.

 06.03.2020 14:19