Suoraan sisältöön

Rajojen asettaminen

Isä muistuttaa yhteisistä pelisäännöistä, kun lapsi on ottanut hillopurkin ilman lupaa.

Rajojen asettaminen luo lapselle sekä henkistä että fyysistä turvallisuutta. Selkeästi ja johdonmukaisesti asetetut rajat suojelevat lasta asioilta, joita hän ei voi vielä ymmärtää tai käsitellä. Yhteiset pelisäännöt helpottavat myös vanhempien arkea. Rajat suhteutetaan lapsen kehitystasoon, jolloin lapsi oppii ymmärtämään mitä häneltä odotetaan missäkin iässä. Johdonmukaisuus, rauhallisuus ja keskustelu ovat avainasemassa rajojen asettamisessa.

Lapset saattavat reagoida vanhemman asettamiin rajoihin voimakkaasti ja äänekkäästi. Pettymyksien tuottaminen lapselle ei tietenkään tunnu vanhemmasta mukavalta, mutta toisinaan se on välttämätöntä. Riittämättömyyden, väsymisen ja epävarmuuden tunteet ovat tavallisia lapsiperheiden arjessa eikä niitä kannata pelästyä. Jos tuntee olevansa hukassa, apua, tukea ja ohjeita on saatavilla runsaasti.

Oppaita vanhemmille

Rajojen asettaminen lapselle (mll.fi)

Minkälaisia rajoja lapselle? (mll.fi)

Media mukana lapsen arjessa -infograafi (pdf)

Lapset & media - kasvattajan opas (pdf)


Videoita rajojen asettamisesta (Väestöliitto)18.03.2021 15:40