Suoraan sisältöön

Att göra med barnet

Barnen njuter av att röra på sig i dansklubben.

Hobbyer

Det är lätt att ha mångsidiga hobbyer Helsingfors. Staden och till exempel otaliga organisationer erbjuder också barn under skolåldern många möjligheter att röra på sig, leka, syssla med konst och njuta av kultur. För småbarn i dagvård är det bra att en förälder deltar i hobbyerna. En gemensam meningsfull hobby ger både barnet och den vuxna glädje.  

Ett barn under skolåldern behöver inte ha en regelbunden hobby. Det viktigaste är att man gör något trevligt tillsammans. Det finns flera alternativ och i samband med ledd verksamhet är det ofta lätt att bekanta sig också med andra familjer. Nedan har vi samlat exempel på hobbyer för barn under skolåldern som man deltar i tillsammans en förälder.

Motionstimmarna för barn och ungdomar ordnas efter skoldagen antingen i skolan eller på närliggande idrottsplatser. De flesta timmarna är avgiftsfria.

I staden finns det också många barnvänliga platser där man mot en inträdesavgift kan tillbringa till och med hela dagen.Motionsföreningar

I Helsingfors finns det flera idrotts- och motionsföreningar som har specialiserat sig på olika grenar. En del av dem ordnar också aktiviteter för barn under skolåldern.

Alfabetiskt register över idrotts- och motionsföreningar i Helsingfors (på finska).

Språk

Kulturcentret Caisa och dess samarbetspartners ordnar språk- och kulturkurser också för barn under skolåldern. Syftet med språk- och kulturkurserna är att upprätthålla barnets eget modersmål och stärka den egna kulturella identiteten.
Lastenkulttuurikeskus Musikantit ordnar språkbadsklubbar 

Lastenkulttuurikeskus Musikantit (sidan på finska) ordnar språkbadsklubbar också för barn under skolåldern.

Museer

Museerna ordnar aktiviteter för småbarn i samband med utställningar och som separata verkstäder.

Nationalmuseet ordnar temaguidning för barn i 4–10 års ålder.

Helsingfors stadsmuseum hälsar alla välkomna särskilt till Barnens stad.

Kiasma ordnar särskilda rundvandringar för barn på beställning. Läs mer om barnens Kiasma.

Musiklekskolor 

I Helsingfors finns det ett stort antal musikskolor som ordnar aktiviteter för barn under skolåldern. Nedan finns en förteckning med länkar över institut med aktiviteter för småbarn.

Musiklekverksamhet vid Keski-Helsingin musiikkiopisto (på finska)

Käpylän musiikkiopistos musiklekskola (på finska)

Lauttasaaren musiikkiopistos musiklekskola (på finska)

Luoteis-Helsingin musiikkiopistos musiklekskola (information på svenska)

Länsi-Helsingin musiikkiopistos musiklekskola (på finska)

Meri-Helsingin musiikkiopistos musiklekskola (på finska)

Pakilan musiikkiopistosmåbarnspedagogik(på finska)

Pitäjänmäen musiikkiopistos musiklekskola (på finska)

Pohjois-Helsingin musiikkiopistos musiklekskola (på finska)

Cirkus

Sirkus Magenta ordnar cirkus för bebisar och småbarn. Det finns också familjecirkus. (på finska)

Circus Helsinki (information på svenska) håller lektioner för barn och vuxna i olika åldrar.

Dansteatern Hurjaruuth ordnar tomteskola, Tonttukoulu, där man kan lära sig i cirkusgrenar redan från fyra år och uppåt.

Konstskolor

Annegården ordnar konstkurser också för barn under skolåldern. 

Helsingin kuvataidekoulu ordnar förberedande undervisning där man kan börja tidigast i fyra års ålder (på finska). 

Arkki, Arkitekturskolan för barn och ungdomar erbjuder 4–6-åringar möjligheten att bekanta sig med arkitekturens delområden och närmiljön i föräldra-barngrupper.

Dans

Många ställen med dansundervisning erbjuder lektioner också för barn under skolåldern, med eller utan föräldrar.

Helsingin tanssiopisto (på finska)

Tanssikoulu DCA (på finska)

Tanssikeskus Footlight (på finska)

Kirppanat (på finska)

Tanssikoulu Anna Palaa! (på finska)

Kumpulan Kylätila (på finska)

Teater och opera

Syftet med Perheteatteri (på finska), som ordnas av Helsingfors stadsteater, är att erbjuda upplevelser och inspiration för hela familjen.

Teatteri Tuike erbjuder undervisning i dramauttryck och konst för femåringar och äldre (på finska).

Nukketeatteri Sampo ordnar kurser och föreställningar i Helsingfors (på finska).

Nationaloperan ordnar konstund för småttingar med bekanta operor som förkortade sagoversioner.

Simning och dykning

Det ordnas simning och dykning för spädbarn och barn i lekåldern på många håll i Helsingfors:

Vauvauinti Kultakalat (på finska)

Idrottshallarna – babysim 0–2 år (på finska)

Vesivekarat (på finska)

Pikku Delfiinit (på finska)

Folkhälsan – babysim

Urheilusukeltajat ry – Kuutti-dykgrupper för 3–6-åringar (på finska)DELA
22.08.2018 14:48