Hoppa till innehållet

Fyraåringar

Fyraåringar börjar i allt högre grad ta hänsyn till andra människor. Närstående blir ofta förvånade över hur hänsynsfullt barnet är. Barnet tänker att hen är stor, även om hen fortfarande är en liten människa.

På rådgivningen gör man en omfattande 4-årskontroll. Barnets välbefinnande och utveckling bedöms med hjälp av en Hyve-modell som består av ett pedagogiskt samtal i dagvården samt av undersökningar som görs av rådgivningens hälsovårdare och läkare. Under den omfattande hälsoundersökningen kartlägger man hela familjens välbefinnande och hälsa. I mötet med familjen används en samtalsstomme som finns på flera olika språk (se länkar till höger).


 

 27.02.2020 08:47