Hoppa till innehållet

Femåringar

Ett femårigt barn börjar i många frågor vara självständigt. Hen behöver ändå också trygghet och uppmärksamhet samt lugn samvaro tillsammans med föräldrarna och närstående. Även kompisarna är viktiga. 

Självuppfattningen utvecklas under interaktion med andra människor. Fostraren har som uppgift att uppmuntra och sporra. Det lönar sig att berömma barnet också när hen försöker.

Femåringen ska gå på tandkontroll. En uppmaning att beställa tid skickas hem, men man måste själv boka tid.


Sängvätning

Sängvätning är ofta ärftligt och beror på att barnet mognar senare. Barnet eller föräldrarna kan inte påverka det.

Om barnet är 5 - 6 år, anses sängvätning kräva uppföljning.
När man inleder vård bedöms individuellt.

Man kan försöka med att inte låta barnet dricka för mycket före läggdags och genom att kissa före läggdags. De här åtgärderna lär ändå inte barnet att bli torrt.

Nattvätning kan skötas med hjälp av en madrass med larm. Man kan också använda blöja. 

Dagvätning går oftast om av sig själv. Din rådgivning ger vid behov mer information om hur man ska sköta sängvätning.


Läs mer om vätning

Sängvätning 
Vätning under dagtid 
Bajsa på sig 


28.10.2020 16:01