Hoppa till innehållet

Språkutveckling

En talterapeut hjälper barnet att träna svåra ljud.

Barn lär sig tala i vanliga vardagliga situationer. När man tilltalar och lyssnar på barnet, svarar och riktar frågor till hen, utvecklas språket. 

Språket utvecklas också när man leker, spelar, sjunger och läser med barnet.

Den språkliga utvecklingen är individuell: barnen går igenom samma utvecklingsskeden, men i olika takt.

 

Språkutveckling i olika åldrar

Spädbarnsålder 

1½-åringar 

2-2½-åringar 

3-åringar 

4-åringar 

5-åringar 

6-åringar 

 

Flerspråkighet 

 

Fråga om råd och be om hjälp om

  • barnets modersmål utvecklas långsamt eller låter märkligt
  • barnet inte lär sig förstå ett annat språk (t.ex. i omgivningen) även om barnet hör språket ofta. När ett barn som talar ett främmande språk regelbundet deltar i dagvård på svenska eller finska räknar man med att hen på ett år lär sig språket så pass bra att hen klarar sig behjälpligt. På två år räknar man med att barnets språk är relativt flytande jämfört med jämnårigas.
  • barnet har svårt att böja verb på båda, eller alla, språk
  • barnet använder enkla och korta meningar även om barnet är i den åldern att hen borde klara längre meningar
  • barnet verkar ha svårt med språkregler och felen verkar slumpmässiga.

Mer information om stöd för flerspråkiga barn: 

Talterapi för flerspråkiga barn 

 

Svensk talterapi för barn

Dagmarsgatan 6, 00100 Helsingfors

Förfrågningar tfn 09 3104 5914

Ansvarande talterapeut Rita Biström, tfn 09 310 45914
Munksnäs hälsostation, tfn 09 310 44809
Hertonäs sjukhus lokaler, tfn 09 310 44810

Tjänsterna är avsedda för barn och unga under 16 år. Till undersökning och behandling kommer man med remiss av barnrådgivningen eller skolhälsovården i Helsingfors. Remissen skrivs av hälsovårdare eller läkare.

Talterapeuterna undersöker och habiliterar språk-, tal- och röststörningar. Detta förverkligas i samarbete med den övriga hälso- och socialvården, dagvården och skolorna samt med privata serviceproducenter och FPA. Svenskspråkiga klienter får talterapitjänsterna på sitt modersmål.

Talterapeuterna betjänar hela staden.28.02.2020 14:40