Hoppa till innehållet

Deltidsvård

Barnet kan få en tillfällig vårdplats för ett kortvarigt behov. Att få hemvårdsstöd eller privatvårdsstöd eller att ha en dagvårdsplats i en annan kommun utgör inget hinder för att använda en tillfällig plats.

Vårdtid / dag Första barnet / dag Andra barnet / dag
Heldagsvård över 5h 46,20 e 24,70 e
Halvdagsvård under 5h 24,70 e 15,30 e

Du kan kontakta daghemsföreståndaren eller familjedagvårdens ledare för att höra dig för om tillfällig dagvård.

Kontaktuppgifterna till daghemsföreståndarna finns på daghemmens webbplatser. Daghemmen är ordnade alfabetiskt
eller efter postnummer.

Kontaktuppgifterna till familjedagvårdsledarna hittar du på familjedagvårdsområdenas webbplatser.

 05.07.2018 11:57