Hoppa till innehållet

Rådgivningsbyrån

Syftet med barnrådgivningen är att trygga barnets hälsa och stödja föräldrarna så att barnet ska ha goda förutsättningar för en sund uppväxt, utveckling och välbefinnande. På barnrådgivningsbyrån kontrollerar man och undersöker barnets tillväxt och utveckling, diskuterar familjens hälsovanor samt frågor som familjen eventuellt funderar över. På rådgivningsbyrån ges vaccinering enligt det nationella vaccinationsprogrammet.

Syftet med rådgivningstjänsterna är att stödja föräldraskapet och familjerna. Via e-tjänsterna kan du beställa tid och utbyta meddelanden med rådgivningsbyråns hälsovårdare. Det finns emellertid några undantag. Första besöket på mödrarådgivningen, hembesöket och efterkontrollen efter förlossningen samt rådgivningsbesök för barn i 4–6 veckors, 4 månaders, 8 månaders och 18 månaders ålder kan tillsvidare inte bokas elektroniskt. Boka tid för dessa kontroller genom att ringa rådgivningsbyråns telefontjänst, tfn 

(09) 310 55530, mån–fre kl. 8-14.

Kontroller av barnets munhälsa

Hälsovårdaren bedömer barnets munhälsa i samband med halvårs- och tvåårskontrollen på rådgivningen. En tandskötare eller tandhygienist kontrollerar barnets tänder då barnet är 1, 3 och 5 år. En uppmaning om att boka tid till en munhälsokontroll skickas hem till alla 1-, 3- och 5-åringar. När familjen har fått brevet ska man själv boka en tid.

Den första mottagningstiden till tandvården ska alltid bokas per telefon, tfn 09 310 51400, mån–fre kl. 8-15. Undantaget är tider för munhälsoundersökningar för 1–3 åringar, som det går att boka elektroniskt efter att ni fått uppmaningen om tidsbokning.

 

Hälsovårdare mäter barnets längd på rådgivningsbyrån.

Helsingfors rådgivningsbyråer

Rådgivningsbyråernas kontaktuppgifter

Öppen rådgivningsbyrå


Hälsovårdar- och läkarmottagning enligt barnets ålder 

Hälsovårdarmottagning på barnrådgivningsbyrån
Besöksgång Barnets ålder
1. 1—4 veckor
2. 4—6 veckor
3. 2 månader
4. 3 månader
5. laaja terveystarkastus 4 månader
6. 5 månader
7. 6 månader
8. 8 månader
9. 12 månader
10. omfattande hälsoundersökning 18 månader
11. 2 år
12. 3 år
13. omfattande hälsoundersökning 4 år
14. 5 år
15. 6 år
Läkarmottagning på barnrådgivningsbyrån
Besöksgång Barnets ålder
1. 4—6 veckor
2. omfattande hälsoundersökning 4 månader
3. 8 månader
4. omfattande hälsoundersökning 18 månader
5. omfattande hälsoundersökning 4 år

 

Från barnrådgivningsbyrån hänvisas barnet vid behov till tjänster för vilka det behövs en remiss.

Fysioterapi

Fysioterapi främjar människans rörelse- och funktionsförmåga. Fysioterapin genomförs individuellt eller i grupp, vid behov i patientens hem.

 

Ergoterapitjänster

Ergoterapi är målinriktad rehabilitering där ergoterapeuten i samarbete med klienten hjälper till med att planera en vardag som stöder rehabiliteringen.

 

Talterapi för barn

I talterapi för barn undersöker och rehabiliterar man barn och ungdomar i åldern 0–16 år som har svårigheter eller som man misstänker att har svårigheter med utvecklingen av språket och/eller talet.

 

Näringsterapi

Till en näringsterapeuts mottagning kommer man med en remiss i situationer som kräver specialkunskaper i näringsterapi.

 

Rådgivningsbyråns psykologtjänster

Målet med rådgivningsbyråns psykologarbete är att stödja barnets utveckling och föräldraskapet samt att lägga märke till barnets och familjens problem i ett så tidigt skede som möjligt och tillsammans med andra aktörer ordna det stöd som behövs.

 24.08.2020 11:51