Hoppa till innehållet

Att sätta gränser

Pappa påminner barnet om gemensamma spelregler när barnet har tagit en syltburk utan lov.

Tydliga gränser skapar såväl psykisk som fysisk trygghet för barnet. Klara och konsekventa gränser skyddar barnet mot saker som hen inte ännu kan förstå eller hantera. Gemensamma spelregler underlättar också föräldrarnas vardag. Barnets utvecklingsnivå tas i beaktande när man drar gränserna. Barnet lär sig då förstå vad som förväntas av hen i respektive ålder. Följdriktighet, lugn och samtal är i nyckelposition när man sätter gränser.

Barnet kan reagera kraftigt och ljudligt på gränserna som föräldern sätter. För föräldern känns det förstås inte trevligt att göra barnet besviket men ibland är det nödvändigt. Känslor av otillräcklighet, utmattning och osäkerhet är vanliga i barnfamiljers vardag och man behöver inte bli skrämd av dem. Om man känner sig vilsen finns det gott om hjälp, stöd och råd att få.27.02.2020 09:00