Hoppa till innehållet

Barn i skolålder

Tre glada barn pratar med varandra på en skolresa. 

Ett barn i skolåldern ger glädje och utmaningar i familjen. I det här avsnittet finns mångsidig information, videor och länkar för familjer med barn i cirka 6–13-års åldern.

Du hittar information om till exempel följande tema:


Barnet börjar i högre grad göra saker på egen hand. Det krävs träning för att barnet ska bli självständigt och kunna ta ansvar. Som förälder och fostrare kan du stödja ditt barns inlärning.  

Till vardagliga utmaningar hör till exempel att hitta en trevlig hobby eller sociala medier och mobbning.
Mångahanda stöd för föräldrar till skolelever och mer information hittar du till exempel på sidan Föräldraskap och att vara fostrare och på sidan Brist på nätverk och stöd.

Du kan alltid kontakta barnets skola vid frågor som berör skolan.26.02.2021 15:14

Att börja skolan

Att börja skolan är en tid för förändring för ett barn, därför att det ger nya vuxna, nya barn, en ny tillväxtmiljö och nya förväntningar på livet.

BARNET I SKOLAN

Vad man gör i skolan, lov, förebyggande av mobbning, föräldraverksamhet...

EFTERMIDDAGSVERKSAMHET

Eftermiddagsverksamheten innebär meningsfulla fritidsaktiviteter för barnen som stödjer hemmets och skolans fostringsarbete.

HOBBYER

Hobbyer för barnet, aktiviteter för familjen

FÖRÄLDRASKAP OCH VARDAG

Hjälp i vardagens utmaningar och stöd för föräldraskapet

VÄLBEFINNANDE I FAMILJEN

Kom ihåg att också ta hand om dig själv!