Hoppa till innehållet

Mobbning och ensamhet

Barnet läser gråtande ett meddelande i mobiltelefon när andra barn skrattar och efterapar.

Mobbning

Mobbning kan ske i skolan, på fritiden, inom hobbyer och i allt större utsträckning på internet och sociala medier. Ditt barn kan råka ut för mobbning eller mobba andra också då hen är ensam i sitt eget rum. Mobbning innebär att man avsiktligt och upprepat gör någon annan ledsen. Ofta är den som mobbas på något sätt i en svagare ställning och har därför inte likvärdiga möjligheter att försvara sig mot mobbarna.

Mobbningen kan vara verbal, indirekt, fysisk eller ske till exempel via telefon. Läs mer om olika former av mobbning på KiVa Skolas webbplats. Mobbning kan till exempel ske i form av upprepad utskällning, knuffande, lämnande av en person utanför gruppen och spridning av bilder utan lov. Utöver den som mobbas och den som mobbar är även hela den övriga gruppen delaktig i mobbningen på olika sätt. Vissa understöder mobbaren genom att hjälpa och sporra, andra är tysta och godkänner situationen medan vissa stödjer den som mobbas. Läs mer om olika grupproller på KiVa Skolas webbplats.

Som förälder kan du hjälpa ditt barn att respektera andra. Uppmuntra ditt barn att berätta för en vuxen om hen ser eller upplever mobbning. Det är en modig och god handling att försvara en person som blir mobbad. Fråga ditt barn hur det går i skolan och med vem barnet varit i skolan. På så sätt visar du att du är intresserad av ditt barns vardag, och på detta sätt kan också eventuell ensamhet och mobbning komma fram. På KiVa Skolas webbplats finns bra tips om vad man kan göra hemma för att stödja ett barn som mobbas och för att arbeta mot mobbningen.

 

Vad kan du göra om ditt barn blir mobbat via internet eller telefonen? Källa: KiVa Skola

  • Berätta för ditt barn att hen inte behöver öppna meddelanden som är skickade av mobbaren eller någon helt främmande avsändare.
  • Oftast lönar det sig inte att svara på kränkande meddelanden mer än en gång och då kort och sakligt.
  • Ta kontakt med skolans personal om det kommer fram att den som sänt meddelanden går i samma skola som ditt barn.
  • Om mobbningen fortsätter kan det löna sig att överväga om barnet borde få ett nytt telefonnummer eller en ny e-postadress.
  • Ifall det blir aktuellt att vidta fortsatta åtgärder kan man spara eller skriva ner meddelandena.
  • Du kan också ändra inställingarna för ditt barns e-post så att meddelanden från vissa adresser filteras och direkt sparas i en skild mapp. På det sättet behöver ditt barn inte läsa meddelandena. 
Förebyggande av mobbning 
Att ingripa i mobbning 
Att stärka ett barn som utsatts för mobbning 

 

Ett ensamt barn ser ledsen ut och tittar på sin mobiltelefon.

Ensamhet

Känslan av ensamhet är mycket tråkig. Det kan finnas många orsaker till att ett barn känner sig ensamt. Du kan stödja och hjälpa ditt barn om hen blivit lämnad ensam. Även om ditt barn har kompisar är det ändå bra att uppmuntra hen att prata också med sådana klasskamrater som är för sig själva på rasten. Genom att bli bekant med dem kan barnet få nya vänner och förhindra att andra känner sig ensamma. Att lämna någon utanför gruppen är mobbning, som du kan läsa mer om på sidan om mobbning.

Att vara ensam är inte detsamma som ensamhet. Om ditt barn tillbringar mycket tid för sig själv, kan det också hända att hen är nöjd med det. Det betyder inte alltid att hen är ensam eller inte har några vänner. Det lönar sig alltså att föra saken på tal med barnet. Du kan till exempel fråga om hen har roligt på rasterna eller hemma.  

Om ditt barn känner sig ensamt och berättar om det är det modigt. Beröm barnet för modet och förtroendet. Tro på ditt barn och ta hens upplevelser på allvar. Förälderns stöd är viktigt för barnet.

 

Vuxna kan underlätta och minska den ensamhet som barn eller unga upplever på många sätt, Källa: Föreningen för Mental Hälsa i Finland

1. Ensamhet är ofta en så jobbig känsla att det kan vara svårt att berätta om den. För saken på tal på ett finkänsligt sätt.

2. Uppmuntra barnet eller den unga och hjälp hen att se sina goda egenskaper. Kom ihåg att berätta att ensamheten inte är hens fel. Förmedla hopp om att situationen kommer att förändras.

3. Det är bra om läraren i skolan använder sådana undervisningsmetoder som gör det lättare att lära känna andra och uppmuntrar till att vara med alla.

4. Öva tillsammans sociala färdigheter och att lära känna andra, såväl hemma som i skolan. Fundera till exempel på olika sätt för hur och var man kan lära känna andra och hur man börjar prata med någon.

5. Ni kan till exempel prata om ensamhet tillsammans i skolklassen. Hur skulle det kännas att lämnas utanför gruppen och vara ensam och utstött? Vad skulle du vilja att andra gjorde i en sådan situation?28.10.2020 15:17

KOMPISFÄRDIGHETER

Tips för att utveckla barns sociala färdigheter

IDENTITET OCH SJÄLVKÄNSLA

Hur kan jag stödja mitt barns självkänsla?

FUNGERANDE RELATIONER

Hur kan jag själv påverka atmosfären i familjen?

BARNETS MENTALA HÄLSA

Hur kan jag stödja mitt barns mentala hälsa?