Hoppa till innehållet

Särskilda behov i skolan

Barn lär sig på olika sätt och i sin egen takt. 

Läraren ger råd till en elev med särskilda behov i klassrummet.

Om ditt barn har till exempel 

  • inlärningssvårigheter
  • koncentrationssvårigheter, 
  • en särskild begåvning eller 
  • en sjukdom som medför regelbunden frånvaro, 

kan barnet behöva stöd för sin skolgång.

 

Effektiverat och särskilt stöd 
Bristande koncentrationsförmåga 


10.01.2020 09:05