Hoppa till innehållet

Skolresor

Med skolresa avses den kortaste promenadvägen med hjälp av HRT:s reseplaneraren (på cycling och gång) från porten till skolans gårdsplan till gränsen för gårdsplanen vid eleven hem.

Små skolbarn går på en säker väg till skolan.

Elever i Helsingfors stads grundskolor får understöd för sina skolresor enligt de principer som utbildningsnämnden har slagit fast.

Eleverna kan beviljas ett HRT-resekort som understöd för skolresan om den för

  • elever i årskurserna 1–6 är minst 2 kilometer 
  • i årskurserna 7–10 minst 3 kilometer i ena riktningen

Läs mer om skolresor

Så här ansöker du om resekort för skolelever

  1. Fyll i och underteckna resekortsansökan för skolelever. Det är bra att fylla i ansökan redan på våren när du vet i vilken skola ditt barn kommer att börja på hösten.
  2. Skicka blanketten per post till skolsekreteraren i barnets nuvarande eller blivande skola. Du kan också skanna ansökan och skicka den per e-post. (Adresserna har formen fornamn.efternamn@hel.fi). Skolan behandlar ansökan och skickar den till utbildningsverket, där besluten om resekort fattas.
  3. Du får beslutet om resekortet per post. Uppgiften om beslutet skickas också till barnets skola. Skolan skaffar resekortet till eleven.
  4. Barnet hämtar resekortet hos skolsekreteraren den första skoldagen.

Behandlingstiden för ansökan är ungefär två veckor. I början av höstterminen kan behandlingen ta längre tid på grund av det stora antalet ansökningar.

Frågor om skolresor kan du skicka till adressen koulukuljetukset(at)edu.hel.fi

Broschyren Tryggt till skolan, Trafikskyddet

 24.07.2020 10:37