Hoppa till innehållet

Skolhälsovården

Skolhälsovården är en fortsättning på det arbete som gjorts på rådgivningsbyrån.

Den är till sin karaktär förebyggande hälsovård. Inom skolhälsovården stärks och stöds barnets, den ungas och familjens egna individuella resurser.

Målet med skolhälsovården är att trygga en sund uppväxt, utveckling och förmåga att gå i skola för barnet och den unga. Därutöver ser man i samarbete med de övriga aktörerna i skolan och olika myndigheter till att skolmiljön är sund och säker.

En skolelev som har ont i huvudet är på hälsovårdsmottagningen.Hälsovårdaren träffar eleverna årligen under periodiska hälsoundersökningar.

Vid dessa undersökningar kartläggs elevens tillväxt, utveckling och välmående utifrån hens ålder och individuella behov med hjälp av intervjuer, kliniska undersökningar och vid behov även andra metoder. Hälsovårdaren vaccinerar barn och unga enligt det nationella vaccinationsprogrammet.

I årskurs 1, 5 och 8 genomförs omfattande hälsoundersökningar i vilka utöver en av hälsovårdaren genomförd undersökning även ingår en läkarundersökning samt ett möte och en intervju med elevens förälder/föräldrar.

Målet med dessa undersökningar är att skapa en omfattande bild av barnets och familjens livssituation och faktorer som påverkar hälsan. Föräldrarna får antingen muntlig eller skriftlig respons på hälsoundersökningarna.


Vanliga frågor om skolans läkarundersökning – skolläkarnas svar på barns och ungas frågor

 

1. Varför måste man gå på läkarundersökning, är det obligatoriskt? 

2. Vad görs där? 

3. Varför måste man berätta så mycket om sitt liv? 

4. Berättar läkaren om mina angelägenheter för andra? 

5. Varför måste man klä av sig skjortan eller byxorna? 

6. Är en skolläkare likadan som en vanlig läkare? Hurdan utbildning har de? 26.02.2021 15:24

ELEVENS VÄLBEFINNANDE

Elevvården stödjer barnets välbefinnande i skolan.

MUN- OCH TANDHÄLSA

Information om mun- och tandvård och undersökningar av mun- och tandhälsan

HÄLSOSTATIONER

När man blir orolig över barnets hälsa hemma.