Hoppa till innehållet

Skolkuratorn

Skolkuratorn och barnet diskuterar problem med skolgången.

Skolkuratorn hjälper och stödjer eleverna och deras familjer genom metoder från det sociala arbetet. Skolkuratorn hjälper när barnet eller den unga har problem med skolgången, vänskapsförhållanden eller när det i hans eller hennes liv händer saker som påverkar skolgången. Föräldrarna kan också diskutera saker som rör familjen med skolkuratorn. Problemsituationer löses tillsammans med föräldrarna och övriga vuxna i skolan. Vid behov samarbetar man med barnskyddet, familjerådgivningen och hälsovården i området. Det finns en skolkurator i stadens alla grundskolor. Eleven själv, vårdnadshavaren eller läraren kan kontakta skolkuratorn. Kontaktuppgifterna finns på varje skolas webbplats.19.02.2019 12:36