Hoppa till innehållet

Skolpsykologen

Skolpsykologen lyssnar och ger råd till eleven som har inlärningssvårigheter.

Skolpsykologen hjälper eleven vid

  • inlärningssvårigheter
  • problem med uppmärksamheten och arbetet
  • knutpunkter i utvecklingen av känslolivet
  • egna kriser eller familjekriser
  • interaktionsproblem när det finns ett behov av undervisningsarrangemang.

Skolpsykologen gör psykologiska bedömningar, konsulterar och ger råd. Målet är att öka föräldrarnas, barnets och lärarnas förståelse för, kunskaper om och helhetsuppfattning av situationen och hjälpa dem att planera stödåtgärder. Psykologen skriver de utlåtanden som behövs för undervisningsarrangemang eller fortsatta undersökningar och behandlingar. Alla stadens grundskolor har tillgång till en psykolog. Kontaktuppgifterna finns på varje skolas webbplats.
16.01.2019 17:52