Hoppa till innehållet

Bråk och våld i familjen

Bråk är en del av familjelivet. I varje människorelation strider man ibland. Det är ändå bra att fundera på och diskutera var gränserna går för accepterat beteende när man grälar.

En kvinna och man bråkar och skriker på varandra med kastruller i sina händer.


Skillnaden mellan bråk och våld kan vara liten. Alla handlingar som kränker, hotar eller skrämmer är våld. På den här sidan berättar vi om våld av olika slag.

Våld kan vara mycket annat än att skada någon fysiskt. En trygg vuxen skyddar barnet mot våld i alla former. Hemmet är den plats där alla känslor borde vara tillåtna.

Det finns situationer då man har rätt att bli arg och vara ilsken eller sorgsen, men våld hör inte till gräl.


Om man är orolig för sitt eget eller partnerns beteende – eller det väcker rädsla i andra familjemedlemmar – ska man söka hjälp. I huvudstadsregionen finns organisationer som erbjuder avgiftsfritt stöd. Tveka inte att söka hjälp. Du kan alltid kontakta barnskyddet också anonymt, om du är orolig för välmåendet hos ditt eget barn eller ett barn i din närmaste krets.

Under tjänstetid kan du kontakta den jourhavande socialarbetaren inom barnskyddet i ditt eget område.

I huvudstadsregionen verkar dessutom organisationer som erbjuder avgiftsfritt stöd till olika parter som råkat ut för våld. Om du funderar på att söka hjälp, är den oftast nödvändig.

Nedan finns information om organisationer i huvudstadsregionen som arbetar mot våld och erbjuder råd och stöd.

Utanför tjänstetid kan du ta kontakt med Helsingfors stads socialjour: 0206 96006.

I akuta och hotande situationer ska man genast ringa polisen. Om du på grund av våld eller hot om våld inte kan vistas hemma, kan du ringa till vilket skyddshem som helst. Där får du hjälp med att lösa situationen. Av Nettiturvakoti (på finska) vid Förbundet för mödra- och skyddshem kan du också få professionell hjälp på webben.

Olika former av våld i nära relationer:

Källa: Lyömätön linja Espoossa ry

Psykiskt och andligt 

Sexuellt 

Fysiskt 

Ekonomiskt 

Våld riktat mot barn kan vara allt som nämns ovan och dessutom följande

  • orsaka rädsla genom att bete sig våldsamt
  • lugga och knäppa till
  • retas på lek
  • söndra leksaker
  • skaka och behandla barnet hårdhänt
  • förhindra barnet att träffa den andra föräldern eller andra föräldrar, eller andra personer som är viktiga för barnet
  • neka barnet att gå i skola och ha hobbyer eller göra det svårt att delta i dem

Barn kan också bli redskap för våld, till exempel genom följande aktioner

  • den andra föräldern eller andra för barnet viktiga personer skälls ut så att barnet hör
  • barnet används som budbärare av negativa meddelanden mellan vuxna
  • missbruk av träffar med barnet

Inverkan på barnet

Såväl fysiskt som psykiskt våld i familjen är skadligt för barnets tillväxt och utveckling, även om det inte direkt drabbar barnet. Barnet måste få känna trygghet trots krissituationer och gräl mellan de vuxna.

Då ett barn lever i en familj där man brukar våld lär hen sig inte att respektera en annan människas personliga integritet. En våldsam atmosfär får barnet att känna stark otrygghet, vilket bland annat kan leda till svårigheter att knyta nära förhållanden. Våld eller hot om våld hör inte till gräl och är alltid skadligt för alla parter.

Våld bland närstående bryter mot barnets mänskliga rättigheter. Enligt Finlands grundlag ingår rätten till fysisk och psykisk integritet och trygghet i de grundläggande och mänskliga rättigheterna för alla barn. Centrala principer även i FN:s konvention om barnets rättigheter är att barnet har rätt till deltagande, omsorg, samhälleliga resurser och särskilt skydd.

Våld mot barn

Våld som riktas mot barn innebär att barnet är föremål för psykiskt eller fysiskt våld, att hen måste bevittna våld och leva i en våldsam omgivning. Dessa barn hotas av problem och trauman. Våld eller hot om våld för med sig kontinuerlig rädsla som styr barnets liv. Familjen och hemmet är ankarplatser i barnets liv. De borde erbjuda trygghet och bära ansvar för att vardagen fungerar. Därför drabbar våldet barnet värst om det sker i det egna hemmet.

Ibland kan föräldrar eller vårdare tillfälligt tappa behärskningen och ruska om ett spädbarn när de blir arga eller trötta. Att ruska om spädbarnet medför allvarliga skador för barnet och det är förbjudet att handla så. Broschyren Behandlas varsamt (1, 2, 3) ger råd om hur man sköter och håller spädbarn på ett bra och tryggt sätt.

Enligt Finlands lag är fysiskt våld brottsligt också inom familjen. Våldet upphör i allmänhet inte om ingen ingriper. Tvärtom ökar det oftast och blir råare med tiden.

Uppskakande händelser och trauman hos barn 

Hjälp som organisationer erbjuder i Helsingfors

För våldsutsatta:

Telefontjänst och kamratstödgrupper Kvinnolinjen

Lähisuhdeväkivaltatyön yksikkö (på finska), Pääkaupungin turvakoti ry

Hjälp mot våld (på finska), Monika-Naiset liitto ry

För våldsutövare:

Lyömätön linja (på finska), Miessakit ry

Lähisuhdeväkivaltatyön yksikkö (på finska), Pääkaupunkiseudun turvakoti ry

För barn:

Lähisuhdeväkivaltatyön yksikkö (på finska), Pääkaupunkiseudun turvakoti ry11.03.2022 10:57