Hoppa till innehållet

Separation

När ett parförhållande tar slut är det en stor livsförändring. En separation sker i allmänhet inte blixtsnabbt. Parterna har individuella känslor och går igenom dem i egen takt.

Ofta känns relationen icke-fungerande eller otillfredsställande före paret beslutar att separera.  
Tecken som tyder på tankar om separation är till exempel förakt, bitande kritik, att man tiger, försvara sig oavbrutet eller inte vill försonas efter gräl. Läs mer om kännetecken på Befolkningsförbundets webbplats (på finska).

Separationen föregås i allmänhet av ett skede av grubblande. Ofta funderar man ensam över separationen och då kan den komma som en överraskning för den andra parten. Det skulle vara bra om partnerna redan i ett tidigt skede kunde diskutera sina känslor och tankar så öppet som möjligt. Funderingarna behöver inte leda till att man separerar. Om man söker hjälp före problemen eskalerar, är det lättare att bygga en fungerande relation.  Att prata ut om saker gör det också lättare att hantera och acceptera separationen, om man senare beslutar sig för att gå skilda vägar.

Föräldrarna är avgått och mamma och pappa har hemskillnad.

Det finns många stödformer för dem som vill stärka parförhållandet eller överväger en separation (se länkarna i sidobalken). Det kan kännas svårt att söka utomstående hjälp, men det går att få stöd med låg tröskel till exempel av kamratstödsgrupper samt genom nätsamtal. Man kan också gå i terapi antingen ensam eller tillsammans med sin partner. Terapin kan erbjuda en neutral plats att tänka över situationen. Det är en möjlighet att lära sig förstå sig själv och den andra bättre. Att träna jämlik interaktion hjälper också paret i fortsättningen.

En skilsmässa kan väcka många olika känslor som varierar under processen. Chocken och paniken i början kan framträda till exempel som hat, sorg, eller genom att man blir lamslagen eller förnekar det skedda. Genom känslorna ökar förståelsen för att skilsmässan är ett faktum och man kan börja anpassa sig till situationen och börja se framåt. Alla känslor är berättigade och ska bearbetas. Att prata om skilsmässan och om sina känslor och tankar kan göra situationen lättare att hantera. Man kan prata med till exempel vänner, i ledda grupper eller i personlig terapi.

Det är viktigt att föräldrarna samarbetar och tänker igenom saker med tanke på barnet. Det här påverkar direkt barnets välbefinnande.

Föräldraskapet och förhoppningsvis också föräldraskapsrelationen fortsätter också efter att parförhållandet har upphört. På till exempel Befolkningsförbundets webbplats finns det mer information om faktorer som skyddar barn och om föräldraskapsrelationen (på finska). Genom att samarbeta i frågor som gäller barnet kan föräldrarna minimera skilsmässans negativa konsekvenser. Det kräver ofta förståelse och att man jobbar för ett fungerande samarbete.

Barnet mår bättre om hen får vara på båda föräldrarnas sida och älska dem båda utan skuldkänslor. En skilsmässa väcker många olika känslor hos barnet, som till exempel rädsla, hat och lättnad. Man ska berätta ärligt för barnet om situationen, men behöver inte förklara några detaljer. Det är möjligt att barnet visa sina känslor snabbt efter beslutet. Känslorna kan också ta sig uttryck i barnets beteende. Känslorna kan också komma fram först en längre tid efter föräldrarnas skilsmässa. Att fråga efter barnets önskemål, lyssna på barnets behov och ta hänsyn till dem stärker föräldrarnas relation till barnet och kan hjälpa familjen framåt.

Behandla skilsmässa med ett barn

Källa: psykiatern Ben Furman, applikationen MuksuoppiAppi

Hälften av barnen växer upp i familjer där hens biologiska föräldrar har skiljt sig, vilket innebär att barnet har två hem.

En skilsmässa är inte nödvändigtvis något dåligt

Eftersom man statistiskt har kunnat påvisa att barn i familjer där föräldrarna har skilt sig har mer problem än barn som bor tillsammans med sina föräldrar, drog man tidigare slutsatsen att det är skadligt för barnen om föräldrarna skiljer sig.

Sedermera har man förstått att problemen hos barn vars föräldrar har skilt sig inte beror på föräldrarnas skilsmässa i sig, utan på annat som ofta hör till skilsmässor, som att förlora kontakten till den andra föräldern, de utmaningar som ombildade familjer medför eller föräldrarnas konflikter.

Hur kan man stöda barn i en skilsmässofamilj?

Föräldrarna kan stöda barnet att anpassa sig till deras skilsmässa bland annat på följande sätt:

  • Hjälp barnet att inse att även om arrangemanget med två hem kan vara en börda för barnet finns det ofta också goda sidor.
  • Tala alltid respektfullt om den andra föräldern för barnet, även om du i verkligheten inte skulle värdera personen ett dugg. Tänk på att blod är tjockare än vatten.
  • Stöd på alla sätt relationen mellan ditt barn och den andra föräldern. Om den andra föräldern inte vill träffa barnet, uppmuntra ditt barn att skriva ett kort eller brev till hen varje vecka.
  • Tänk på att också en ensidig relation till den andra föräldern är bättre för barnet än ingen relation alls.
  • Gör inte en rättssak av oenigheter mellan dig och din före detta partner utan genomgå ett medlingsförfarande för att klara upp dem. Du sparar pengar, tid, dig själv och framför allt gör du ditt barn en tjänst.
  • Tänk på att det för barnet är bättre med en klen förlikning än ett häftigt gräl.
  • Om barnet har något problem, anklaga inte hens andra förälder för detta, utan försök reda ut problemet tillsammans. Fråga: ”Vad föreslår du?” ”Hur tycker du att det skulle vara bra att gå framåt i saken?”
  • Alltid när barnet lär sig något nytt, kommer över problem eller lyckas, fundera på hur du kan tacka den andra föräldern för det eller ge hen ära.

Ett lyckligt barn i två hem

Jag har tillsammans med illustratören Sami Myllyniemi gjort en målar- och pysselbok för barn som bor i två hem. Det är ett nytt sätt att främja barnets välmående och samarbetet mellan hemmen. Förläggaren är Basam Books (2016). Det går enkelt att beställa boken bland annat från Lyhytterapiainstituuttis webbutik.

Sammanfattning

Många anser att det är skadligt för barnen om föräldrarna skiljer sig, och när barnen har problem efter skilsmässan tänker man lätt att problemen beror på skilsmässan. Det är bättre att tänka att föräldrarnas skilsmässa i sig varken är en bra eller dålig sak för barnet.

Däremot är det av stor vikt för barnet hur bra eller dåligt de vuxna som tar hand om hen samarbetar. Föräldrar som skiljer sig kan på olika sätt sträva efter att påverka att de kommer så bra som möjligt överens också med jobbiga tidigare partners – för barnets bästa.

 

 26.02.2021 15:09