Hoppa till innehållet

Olycksfall

Det är viktigt att använda nödvändiga och lämpliga skydd vid hobbyer och idrott. Det är bra att påminna barnet om att vara försiktig i trafiken (läs mer på sidan Skolresor). Även hemma kan olycksfall inträffa.

Skolorna har en olycksfallsförsäkring som täcker olycksfall som sker under skoltid eller skolresan. Små olycksfall som skett under skoldagen sköts i skolan. I allvarliga fall hänvisas eleven till stadens hälsostation. Vid behov skickar läkaren barnet till den specialiserade sjukvården. Föräldrarna informeras omedelbart om olycksfallet och de ansvarar för att föra barnet till vård.

Det är bra att öva första hjälpen-färdigheter med barnet med tanke på olycksfall. Bra anvisningar om första hjälpen vid olika olycks- och sjukdomsfall finns till exempel på Finlands Röda Kors webbplats. Information om första hjälpen vid förgiftningar finns på HNS webbplats.

Tandskydd och hjälm skyddar mot tandolycksfall.

Ibland kan det hända olyckor på hobbies och i rörelse.

Anvisningar för agerande vid tandolycksfall gällande barn

Håll dig lugn och lugna barnet. Om den som hjälper agerar på ett lugnt och målmedvetet sätt får barnet en känsla av trygghet. Ta reda på vad som har hänt. Undersök barnet som råkat ut för olyckan.

För omedelbart barnet till tandvård om

 • Tanden lossnat med rötterna
  • Uppsök brådskande tandvård så snart som möjligt.
  • Ta med dig tanden som lossnat. Den kan sättas tillbaka på tandkliniken. Lägg tanden i mjölk eller vatten för resan.
  • Rengör inte själv en tand som lossnat.
 • Tanden har rubbats från sin plats. 
  • Ett slag mot tanden kan leda till att tanden blir lös eller flyttar sig. Vrid eller flytta inte tanden själv.
 • Tanden har brutits eller krossats. 
  • Barnet lider av kraftig värk. 
  • Sår i munnen kan blöda mycket, så bli inte rädd!
  • Stoppa en eventuell blödning med ett rent förband. Djupa sår måste sys. Rör eller skölj inte såren eller tänderna i onödan. 


22.07.2020 14:05