Hoppa till innehållet

Puberteten

Puberteten är en spännande tid. Ett barn som utvecklas kan vara förbryllat. Också du som förälder kan fundera på mycket.


En tonårig pratar i telefon med en vän.

Ett barn i puberteten behöver stöd och en trygg vuxen som klarar av barnets starka känslor. Å andra sidan måste barnet också få utrymme att utvecklas till en egen individ. Vissa saker delar hen endast med sina vänner. 

Ditt barn börjar bli allt mer självständigt. Du måste också lära dig att ge barnet utrymme att bli självständigt, även om det kan kännas svårt.

Förälderns närvaro är ändå viktig. Berätta för och visa ditt barn att du är närvarande och tillgänglig. Fråga hur det går för barnet och till exempel vad som har hänt i skolan.

På webbplatsen Stöd till familjer hittar du svar på frågor samt mer information via länkarna.


Det finns mycket information och stöd för föräldrar till barn i puberteten. Du hittar länkar i sidans högra kant (på en del anordningar nere när du scrollar.) Till exempel Mannerheims Barnskyddsförbund har en föräldratelefon och ett föräldranät (service på svenska garanteras inte). Där finns någon som lyssnar och ger råd vid behov.

Hälsovårdaren och läkaren stöder hela familjens välmående i samarbete med skolans övriga experter.

På videorna får du information om utvecklingen av känslorna och tankarna hos tonåringar samt tips på hur du kan stödja och lugna ner ungdomar.


Nuori-vanhempi-aikuinen-sanakirja (på finska), Mannerheims Barnskyddsförbund10.12.2019 14:22

IDENTITET OCH SJÄLVKÄNSLA

Hur kan du stödja ditt barns självkänsla?

ATT SÄTTA GRÄNSER

Ett barn i puberteten behöver gränser

BEROENDEN OCH RUSMEDELSFOSTRAN

Föregå med gott exempel och prata öppet

FÖRÄLDRASKAP

Puberteten är en utmanande tid för fostrare.