Hoppa till innehållet

Identitet och självkänsla

Varje barn är en unik individ. Som förälder och fostrare får du följa ditt barns tillväxt och resa mot att bli en egen individ. Du kan underlätta denna resa. 

Barnet beundrar sig i spegeln.

Tips för att stödja barnets identitet och självkänsla:

  • Hjälp ditt barn att lägga märke till och hitta sina egna styrkor. 
  • Prata gott om ditt barn. Prata positivt även om dig själv, andra familjemedlemmar, vänner och bekanta. Barnet hör mycket väl även vad du säger om andra människor: vad du godkänner och vad du kanske ogillar.
  • Uppmuntra ditt barn att lita på sig själv. Visa att du tror och litar på barnet.
  • Stöd barnet vid besvikelser.
  • Fråga ofta hur det går, vad hen har gjort och vad hen tycker om. Lyssna på och ge barnet uppmärksamhet.

Ditt barn vill att du godkänner hen som hen är. I en familj där man är älskad utvecklas en stark identitet och självkänsla. Det är viktigt för barnet att du är intresserad av hen och hens tankar. Barn och unga behöver gränser, kärlek och förståelse. Du behöver inte kunna vara en perfekt förälder och fostrare. Du lär dig tillsammans med ditt barn.

 

Du kan läsa mer i böcker som anknyter till temat. Du hittar dem i Helmet-biblioteket:

 

 22.07.2020 12:48