Hoppa till innehållet

Familjerådgivningen

Uppfostrings- och familjerådgivningen är avsedd för helsingforsfamiljer med barn och ungdomar i åldern 0-17 år. Familjerådgivningen hjälper i frågor som hänför sig till barnets utveckling och uppfostran, i problematiska familjesituationer och i kriser som drabbat barnet eller familjen.

Vården planeras och genomförs efter bedömning och genom beaktande av varje familjs enskilda behov. Till de anställda i de mångprofessionella teamen hör socialarbetare, psykologer och barnpsykiatrer.

Servicen söks via telefontjänsten för barnfamiljers socialrådgivning.

Familjerådgivning på servicekartan
30.10.2020 15:28