Hoppa till innehållet

Parförhållande

Föräldraskap är en möjlighet. Livet förändras, på många sätt. När man får veta att babyn är på kommande väcks många olika känslor: glädje, förväntan, förvåning, osäkerhet, rädsla, otålighet och ångest då man tänker att man måste avstå från något samt glädje inför det nya. Alla som första gången blir föräldrar grubblar på hur de ska klara sig som förälder och hur deras livssituation kommer att förändras.

Att växa in i föräldraskapet

Pappa och mamma och förväntan


Tillsammans med babyn växer man så småningom in i föräldraskapet. Föräldraskap är en möjlighet och saker brukar ordna sig. Att bli förälder är en ypperlig möjlighet att lära sig mer om sig själv och att växa som människa. När man blir förälder brukar man ofta stanna upp och se tillbaka på sitt liv och fundera över vilka saker som är viktiga för en själv. Den egna barndomen och det föräldraskap man själv upplevt stiger upp till ytan. Då kan man fundera på hurudan förälder man själv vill vara.

Stöd och tid i föräldraskapet

De känslor som föräldraskapet för med sig kan vara bra att diskutera med partnern, andra föräldrar och till exempel med hälsovårdaren på rådgivningen. Redan det att man uttrycker sina tankar i ord och diskuterar med en annan människa hjälper mycket. Många föräldrar funderar på liknande frågor.

Babyns födelse förändrar livet även konkret. Man har inte längre lika mycket tid för sina intressen som tidigare, nattsömnen kan bli ganska kort och det kan uppstå tvister om hur hemsysslorna ska fördelas. Å andra sidan finns det nu någon till som man kan älska och vårda av hela sitt hjärta. Babyn lär sig varje dag något nytt och förunderligt som föräldern kan glädjas över och få kraft av. Det räcker med vanlig vardag för att man ska få en bra spädbarnstid, även om detta kräver kraft och tid av föräldern.05.12.2019 14:57