Hoppa till innehållet

Gemensam tid i parförhållandet

I en stund snusar babyn i vaggan, i nästa hörs hjärtskärande gråt. Vi föräldrar gör vårt bästa för att babyn ska ha det bra. Babyn är mittpunkten i vårt liv. Föräldrar till en nyfödd baby är ofta också varandras partner, ett par och älskande. Hur ska vi komma ihåg det? Hur ska jag komma ihåg att berätta för min partner hur mycket jag uppskattar honom eller henne och visa det med mina egna val? Hur ska jag komma ihåg att ge jag honom/henne utrymme att vara sig själv och att glädjas över hans/hennes sätt att vara min partner och förälder till vårt barn?

Det är fint att någon gång ha tid på tumanhand. I babyskedet kan det vara svårt att ordna sådan tid, men det lönar sig att prioritera förhållandet till partnern. Små gester av uppmärksamhet kostar ingenting, men de kan ha stor inverkan. De stärker partnerskapet och ökar saldot på det så kallade känslokontot. Att göra ens litet men ofta är en bra princip. Då konflikter uppstår har man råd att lyfta från känslokontot utan rädsla för konkurs. Man kan vara artig och vänlig mot sin partner fastän man är ärlig. Ärlighet är att man berättar om sina önskemål och bekymmer för partnern. Om man bara tror och antar hamnar man ofta på villospår. Om man kan dela på de svåra sakerna kan de göra förhållandet starkare och sammansvetsa paret.

Ett nyckelord i vardagen är att ”acceptera”. Går jag med på att frivilligt stöda min partner? Om jag gör det vinner vi båda respekt och högaktning. Hurudan partner är jag och vad väntar jag mig av min partner?22.08.2017 08:31