Hoppa till innehållet

Olika skeden i parförhållandet

Det finns många olika slags förhållanden och så ska det också vara. Förhållandet och dess huvudpersoner ändrar med tiden och med det som sker. Förändringar är oundvikliga. När individer utvecklas i sin egen riktning förändras även parförhållandet, till det bättre eller sämre. Ett barn kan födas i vilket skede som helst av ett parförhållande – eller utanför ett parförhållande, i en familj med endast en uppfostrare.

Ett förälskad parI allmänhet lever paret först någon slags förälskelse, ett skede av starkt intresse eller till och med besatthet. Under den tiden uppstår en känsla av att någonting nytt och unikt håller på att hända. Förälskelsen stämplas också av ett visst sätt att se den andra – personen ses vanligen i ett starkt positivt ljus.

Efter förälskelsen följer ett skede av självständighet, som är möjligt endast i ett fast förhållande. Ett förhållande där parterna inte binder sig till varandra avslutas redan innan man når denna fas. I självständighetsskedet söker man gränser för den tid man är tillsammans och på olika håll. I det här skedet upptäcker man också ofta att partnern inte är den man i början trodde att han eller hon var.

Det sista skedet kan kallas skedet av kärlek. Här är det fråga om att verkligen möta och acceptera sig själv och den andra. En förutsättning för att man ska kunna älska någon annan är att man först älskar sig själv. Genom att möta sig själv som en helhet kan man också möta den andra som en helhet.

Källa: Väestöliitto (suomeksi)11.03.2019 16:34