Hoppa till innehållet

Föräldraskap

Föräldraskap börjar med anknytning. Det är en möjlighet och en resa, som hela tiden förändras i och med att barnet växer. Det finns inget färdigt manus för föräldraskap, och det finns många olika slags föräldraskap som är bra för barnet. Föräldraskap är också en teamsport, det är inte meningen att man ska klara av det ensam. Föräldraskap är inte en egenskap den vuxna har, utan ett mänskligt förhållande mellan barnet och den vuxne. Ett barn kan väl ha betydelsefulla och fasta förhållanden till många vuxna. Den vuxna har också ett eget unikt förhållande till var och en av sina barn, och varje barns förhållande till sina närmaste är individuellt.

En förälder är en riktig vardagens mångsysslare! Föräldraskap är att älska, vårda, skydda, handleda, lära sig tillsammans, inspirera. Man måste vara diplomat, skicklig hemmakock och gränsvakt. Det är dock bara mänskligt - och smart - att vara barmhärtig mot sig själv. En av föräldrarna eller någon i ens närmaste krets kan vara bättre i något delområde än den andra, och det här är också ok. Man kan lära sig nytt också! Föräldraskap är en färdighet man kan lära sig, och som människor har goda naturliga förutsättningar för.

Kuvituskuva hymyilevästä perheestä.


Föräldraskap och att uppfostra ett barn kan vara underbart, förvirrande, värmande, irriterande och mycket annat. Föräldraskapet ger upphov till många olika känslor. Familjens vardag och olika situationer ger utmaningar och glädje i livet. Det finns många modeller för och anvisningar om hur man uppfostrar ett barn, men till syvende och sist hittar var och en själv eller tillsammans med sin partner en stil som passar den egna familjen.  

Som förälder och fostrare gör du många val i vardagliga situationer i familjen: 

 • Hur tillbringar ni tid tillsammans?
 • Vilka gränser sätter du?
 • Hur låter du barnet påverka familjens aktiviteter?
 • Hur äter ni i familjen?
  • vilken mat, 
  • när, 
  • tillsammans eller var och en i sin takt
 • Vad gör ni på fritiden?
 • Vilken vuxenmodell förmedlar du till ditt barn?

På webbplatsen Familjestöd och via länkarna hittar du mycket stöd och information kring frågor som berör föräldraskap och fostran.

I Befolkningsförbundets videoserie (på finska) diskuterar präster om uppfostran.

Fler videor om föräldraskap på Befolkningsförbundets YouTube-spellista.

Din egen familj och upplevelserna i barndomen påverkar hur du själv beter dig som förälder. En del blir som de vuxna var i den egna familjen medan andra medvetet strävar efter att bete sig annorlunda. Som fostrare kan det vara intressant att fundera på varifrån de egna vanorna kommer.26.05.2021 14:50