Hoppa till innehållet

Syskonrelationer och en ny bebis

När en ny bebis födds i familjen är det en stor förändring i barnets liv. Särskilt ifall det handlar om det första barnet, är hen van att få massor av uppmärksamhet av sina föräldrar och sannolikt sina far- eller morföräldrar. Plötsligt uppenbarar sig en ny lillebror eller lillasyster i barnets liv, som kräver massor av vård och skötsel av sina föräldrar, och det finns inte längre lika mycket tid över åt de äldre syskonen. En vuxen kan föreställa sig en situation där den egna partnern plötsligt meddelade att hen nu har en ny partner, som är precis lika viktig för hen och som nu flyttar in. Desto mindre barnet är, desto svårare är det för barnet att gestalta vad det egentligen betyder att ha en ny bebis. Ofta har barnet förväntningar om till exempel en ny rolig lekkamrat. I så fall kan barnet bli besviken när hen förstår att bebisen inte riktigt ännu är en bra lekkamrat. Barnet kan också i den här situationen känna sig lurad, särskilt ifall föräldrarna har marknadsfört nykomlingen som en lekkamrat. Ofta ökar föräldrarnas förväntningar gentemot de äldre barnen, utan att de ens tänker på saken, när ett nytt barn föds, vilket barnet kan uppleva som orättvist och förvirrande.

Det är naturligt att barnet är svartsjukt. Svartsjukan kan till exempel uttrycka sig som ökad gråtmildhet och rastlöshet, barnet kan ha kiss- eller bajsolyckor eller det kan försöka skada bebisen eller föräldrarna. Svartsjukan kan lindras genom att ta med det äldre syskonet när man tar hand om bebisen, med beaktande av syskonets åldersnivå. Det är också viktigt att barnet får tid på tu man hand med båda föräldrarna och att de vardagliga rutinerna förblir sig så lika som möjligt. Läs mer på Mannerheims Barnskyddsförbunds webbplats (på finska).

En familj med en ny bebis.

Syskonrelationen är ett av människans längsta och viktigaste sociala förhållandena. Syskonrelationen kan finnas mellan biologiska barn, styvsyskon eller syskon i en nyfamilj. Förhållandet mellan syskonen påverkas av många faktorer, såsom åldersskillnaden, antalet syskon, personlighetsdrag och intressen. Förhållandet påverkas även av atmosfären i familjen och jämlikheten mellan familjemedlemmarna oberoende av familjetyp.

Förhållandet mellan syskonen lär barnen att syssla tillsammans, uppmuntra och berömma, utveckla sina interaktionsförmågor, gräla och avgöra grälsituationer. I det kan också ingå tävlande och svartsjuka. När föräldrarna är rättvisa och behandlar barnen jämlikt påverkas förhållandet mellan syskonen positivt. Även föräldrarnas förmåga att beakta syskonen individuellt och ge var och en individuell tid har en positiv påverkan.

Gräl och strider mellan syskon är i många familjer en stor del av vardagen. I bästa fall kan grälen lära barnen många viktiga färdigheter som de kan utnyttja i sina övriga sociala förhållanden. Syskonen kan till exempel lätt utlösa alla sina negativa känslor som samlats under dagen på sina syskon, eftersom syskonförhållandet upplevs som säkert och permanent. Grälen kan dock särskilt för föräldrarna te sig som påfrestande, och när de pågår länge kan de skapa en spänd stämning i hela familjen. Goda tips för att reda ut gräl hittas på Mannerheims barnskyddsförbunds sidor (på finska).24.07.2020 11:00