Hoppa till innehållet

Olika slags familjer

Föräldern kan uppfylla babyns önskemål i olika slags familjer. Babyn växer bra i en kärnfamilj, i en familj med endast en förälder, i en familj med flera kulturer, i en regnbågsfamilj, i en adoptiv- och fosterfamilj, i en nyfamilj och i en familj med tvillingar eller flerlingar. Det som är viktigast är att babyn är älskad och vårdas efter sina behov. Det är viktigt att en babyfamilj, utöver den egna familjen, också har annat socialt nätverk som stöd. Släktingar, vänner, grannar och andra babyfamiljer ger stöd och trygghet i vardagen. Stadens tjänster för familjer och många organisationer för barnfamiljer ger vid behov stöd och råd.

Kuvituskuva erilaisista perheistä.

Föräldraskap för ett barn med särskilda behov 

Föräldraskapet efter skilsmässa 

Föräldraskap av ett adopterat barn 

Föräldraskap av tvillingar eller trillingar 

Regnbågsfamiljer 

Fosterfamiljer 

Nyfamiljer 

Invandring och familjen 

Föräldraskap i familjer med två kulturer 

Ensam som förälder 

Långtidssjukdom i familjen 

Föräldraskap efter omhändertagande 

När föräldern inte är närvarande i vardagen 
10.01.2020 12:00