Hoppa till innehållet

Parterapi

Parterapin är avsedd för barnfamiljsföräldrar som har problem med parförhållandet.

Problemen i parförhållandet kan till exempel vara kriser i familjens olika utvecklingsskeden, problemen i växelverkan och kommunikationen, otrohet och hotet av skilsmässa samt problem med nyfamiljer.

Tjänsten söks vid parterapins verksamhetsställe och den erbjuds på bägge inhemska språken.

Kontaktuppgifterna för parterapin


 17.01.2020 14:19